Kiina-aiheisia linkkejä

KIINA

Tietoa Kiinan koulutusjärjestelmästä

http://english.gov.cn/2005-08/27/content_26661.htm

Chinese Government`s Official Web Portal

http://www.china.org.cn/english/LivinginChina/185292.htm

CHINA.ORG.CN

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4967/index.html

Ministry of Education of the People`s Republic of China

Tutkimusinstituutit

Chinese Academy of Social Sciences (CAS)
http://english.cas.cn/
Hallituksen alainen luonnontieteisiin ja teknologiaan erikoistunut tutkimusorganisaatio. Suurin alallaan Kiinassa. Yli 100 omaa tutkimuslaitosta ja oma yliopisto, China University of Science and Technology, Anhui. Paikallisosasto kaikissa maakunnissa.

Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
http://bic.cass.cn/English/InfoShow/Arcitle_Show_Cass.asp?BigClassID=1&Title=CASS
Vastaava kuin CAS, mutta erikoistunut yhteiskuntatieteisiin.

Yliopistot

Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS)
http://www.gscas.ac.cn/gscasenglish/index.aspx
Kiinan tiedeakatemian oma tohtorinkoulutuslaitos.

National Academy of Educational Administration (NAEA)
http://www.naea.edu.cn/
Opetusministeriön hallinnoima koulutuksen ylläpitoa kehittävä akatemia.

Kiinan parhaat yliopistot 2011

Top Study Links: Top Universities in China
http://www.topstudylinks.com/Top-Universities-in-China-c117.aspx

Kiinan 20 parasta yliopistoa vuonna 2010 (RCCSEn listaus)

Peking University
http://english.pku.edu.cn/

Tsinghua University
http://www.tsinghua.edu.cn/eng/index.jsp

Zhejiang University
http://www.zju.edu.cn/english/

Fudan University
http://www.fudan.edu.cn/englishnew/

Nanjing University
http://www.nju.edu.cn/cps/site/njueweb/fg/index.php

Wuhan University
http://w3.whu.edu.cn/en/

Shanghai Jiao Tong University
http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm

Beijing Normal University
http://www.bnu.edu.cn/eng/

Sun Yat-sen University
http://www.sysu.edu.cn/en/index.html

Renmin University of China
http://english.ruc.edu.cn/en/

Nankai University
http://www.nankai.edu.cn/english/

Huazhong University of Science and Technology
http://english.hust.edu.cn/

Sichuan University
http://www.scu.edu.cn/

Jilin University
http://en.jlu.edu.cn/University/MainPageAction_getAll.aspx

University of Science and Technology of China
http://en.ustc.edu.cn/

Harbin Institute of Technology
http://219.217.227.137/

Shandong University
http://www.sdu.edu.cn/english/

Xi'an Jiao Tong University
http://www.xjtu.edu.cn/en/

Xiamen University
http://www.xmu.edu.cn/english/

Beijing University of Aeronautics & Astronautics
http://ev.buaa.edu.cn/

Valtion virastot ja organisaatiot

China Institute for Educational Research (CNIER)
http://219.234.174.136/english/Index.html
Kiinan opetusministeriön alainen koulutustutkimuslaitos.

China Scholarship Council (CSC)
http://en.csc.edu.cn/
Kiinan opetusministeriön stipendejä hallinnoiva organisaatio.

Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE)
http://www.cscse.edu.cn/publish/portal4/tab542/
Kiinan opetusministeriön hallinnoima kansainvälisen tiedemiesvaihdon järjestö. Tarjoaa mahdollisuuksia
ulkomaanvaihtoon kiinalaisille opiskelijoille ja tiedemiehille sekä auttaa ulkomaisten opiskelijoiden ja
tiedemiesten tuloa Kiinaan.

Shanghai Municipal Education Council
http://www.shmec.gov.cn/index.html
Shanghain alueen kouluista ja koulutuksesta vastaava virasto. (Internetsivut vain kiinaksi)

Shanghai Academy of Social Sciences
http://english.sass.org.cn/
Shanghain oma yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos.

Ministry of Education in China (MOE)
http://www.moe.edu.cn
Yleistietoa Kiinan koulutuksesta.

China Academic Degrees & Graduate Education Development Center (CDGDC)
http://www.cdgdc.edu.cn
Kiina opetusministeriön alainen kiinalaisten tutkintojen verifikaatiojärjestö.

China Education Association for International Exchange (CEAIE)
http://en.ceaie.edu.cn/
Kiinan opetusministeriön ja ulkoasiainministeriön yhdessä johtama järjestö, joka opastaa
kansainvälisissä opiskeluvaihtoasioissa.

China Scholarship Council (CSC)
http://en.csc.edu.cn/
Välittää stipendejä Kiinan kansalaisille, jotka haluavat opiskelemaan ulkomaille. Stipendejä on myös
ulkomaisille henkilöille, jotka haluavat opiskelemaan Kiinan.

Hanban (Chinese Language Council International)
http://english.hanban.edu.cn/index.php
Kiinan opetusministeriön hallinnoima kiinan kielen ja kulttuurin tunnettuutta edistävä organisaatio.
Hallinnoi Konfutse-instituutteja ympäri maailmaa.

Muita

CUCAS
http://www.cucas.edu.cn/
Yhteishakuportaali yli 200 kiinalaiseen yliopistoon. Taustalla valtiollisia toimijoita kuten CERNET ja the Center for Chinese Proficiency Test (HSK).

Ph.D. Workshop China
http://www.phdchina.org/phd/english/index.shtml
CEAIEn yhteishakujärjestelmä ulkomaisille yliopistoille ja kiinalaisille opiskelijoille.

CERNET (China Education and Research Network)
http://www.edu.cn/english_1369/index.shtml
Palveluja (kuten verkko- ja tutkijapalveluja) yliopistoille, instituuteille, kouluille ja muille voittoa tavoittelemattomille tahoille tarjoava Internet-sivusto.

CHINA EDUCATION EXPO
http://www.chinaeducationexpo.com/english/index.shtml
CEAIEn järjestämät opiskelijamessut Kiinassa. Johtava tapahtuma alallaan, tavoittelee erityisesti
ulkomaille lähteviä MA-opiskelijoita.

EURAXESS Links China
http://ec.europa.eu/euraxess/links/china/index_en.htm
Informaatio- ja verkostoitumissivusto Eurooppalaisille tutkijoille Kiinassa. Sivuilla on tiede- ja
teknologiauutisia, tietoa tapahtumista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä mahdollisuuksia
kansainväliseen yhteistyöhön EU:n ja Kiinan välillä.

Tietoa Kiinan korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmästä

Kiinan korkeakoulujärjestelmä
http://www.edu.fi/julkaisut/chinaedu.pdf
Opetushallituksen julkaisema esittely Kiinan korkeakoulujärjestelmästä. Selvittää tehokkaasti perusasiat.

China Edcucation Blog
http://www.chinaeducationblog.com/
Kaupallisen Totuba koulutusyrityksen blogi Kiinan koulutusjärjestelmästä. Mielenkiintoista tietoa, mutta
ei kovin ajantasaista.

SUOMI

Yliopistojen Aasia-verkosto
http://www.asianet.fi
Edistää Aasiaan liittyvää opetusta, tutkimusta ja henkilövaihtoa suomalaisissa tiede- ja
taidekorkeakouluissa.

Konfutse-Instituutti, Helsingin yliopisto
http://www.helsinki.fi/hum/confucius/suomi/
Kiinan kielen ja kulttuurin opetusta tarjoava sekä Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimusta
harjoittava yksikkö.

CIMOn Kiina-seminaari 2010

CIMOn Kiina-seminaari järjestettiin 4.3.2010 Helsingissä.

Esitykset pdf-muodossa:

Katso myös:

OPH:n laatima "Higher Education in People's Republic of China" (2007)
(Opetushallitus on laatinut esittelyn Kiinan korkeakoulujärjestelmästä vuonna 2007. Siitä selviää järjestelmän pääpiirteet ja eri toimijoiden status. Tilanne kuitenkin elää jatkuvasti ja korkeakoulujen määrä, nimet ja opetus/tutkimusalueet muuttuvat, joten viime hetken tietoa voi kysyä CIMOn Kiinan-toimistosta.)