Kevätpäivät 2019 Joensuussa

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen tervehdys
Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät 2019

Lämpimästi tervetuloa korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville!


Erityisinä teemoina tämän vuoden kevätpäivillä ovat globaalivastuu ja Suomi osana globaalin oppimisen kriisin ratkaisua sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumisen tuki. Tämän lisäksi tarjolla on kattava katsaus moniin muihin ajankohtaisiin kansainvälisen korkeakouluyhteistyön aiheisiin. Päivät tarjoavat oivan mahdollisuuden verkottumiseen ja yhteisten kysymysten ratkomiseen.

Suomi nähdään maailmalla koulutuksen mallimaana, jolta odotetaan esimerkkejä ja ratkaisuja globaalin oppimiskriisin ratkaisemiseksi. Sen sijaan, että korostamme omaa erinomaisuuttamme, meidän on kysyttävä, mitä voimme tehdä muiden hyväksi. Samalla luomme aineksia myös oman järjestelmämme kehittämiseen. Matka globaalin osaamisen mallimaaksi edellyttää merkittävästi suurempaa panostusta opetussektorin kehitysyhteistyöhön ja entistä tehokkaampia koulutusviennin tukitoimia. On ollut rohkaisevaa nähdä entistä laajemmin jaettu linjaus Suomen koulutusosaamisen merkityksestä globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Jotta voimme vastata odotuksiin, kotiläksyjen tulee olla tehtynä. Meillä on oltava substanssiosaamisen lisäksi systeemiosaamista ja kykyä lukea erilaisten maiden tilanteita ja tarpeita.

Kansainvälinen yhteistyö ja osaaminen on elinehto suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehitykselle. Työmarkkinoillamme tarvitaan kansainvälisiä osaajia, jotka rikastuttavat yhteiskuntaamme myös muilla tavoin. Meidän pitää huolehtia siitä, että maamme vetovoima opiskelumaana vahvistuu ja että Suomi koetaan yhteiskunnaksi, jonne halutaan jäädä asumaan ja töihin myös opintojen jälkeen. Tässä työssä korkeakouluilla on merkittävä asema.

Haluaisin kannustaa korkeakouluja vahvistamaan kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta. Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden vaihto-opiskelua ja harjoittelua ulkomailla kuvaavat luvut ovat hieman notkahtaneet alaspäin. Tämä suunta voidaan kääntää. Ja hyvä on muistaa, että taloudelliset resurssit liikkuvuuden lisäämiseksi eivät ainakaan huonone mm. seuraavaan EU-ohjelmakauteen kaavailtujen lisäysten myötä.

Työmarkkinat kansainvälistyvät, ihmiset liikkuvat maasta toiseen, globaalit haasteet vaativat uudenlaisia ratkaisuja. Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen kehittää valmiuksia kohdata maailman muuttuva todellisuus positiivisena mahdollisuutena.
Antoisia kevätpäiviä Joensuussa!

Olli-Pekka Heinonen
Pääjohtaja, Opetushallitus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät järjestetään tänä vuonna Joensuussa. Varsinaiset kevätpäivät pidetään kaksipäiväisinä 16.-17.5.2019, mutta jo keskiviikkona 15.5. on mahdollisuus verkostotapaamisiin.

Kevätpäivät tarjoavat ajankohtaista tietoa korkeakoulujen kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville. Erityisinä teemoina tämän vuoden kevätpäivillä ovat globaalivastuu ja Suomi osana globaalin oppimisen kriisin ratkaisua sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumisen tuki.

Kevätpäivät järjestävät Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Kv-Kevätpäivät Facebookissa

Yhteystiedot

Silja Tuomala, sihteeri
Itä-Suomen yliopisto
kevatpaivat@uef.fi
p. 050 462 9197