Yleistietoa korkeakoulutuksesta Kiinassa

Projekti 211

Projekti 211 on Kiinan hallituksen 1995 aloittama hanke, jonka tarkoituksena on nostaa reilun 100:n korkeakoulun asema kansainväliselle tasolle.

Kiinassa on yli 1700 korkeakoulutusta tarjoavaa instituutiota, joista noin 6 % kuuluu 211 projektiin. Nämä 211 projektin yliopistot kouluttavat noin

  • 80 % tohtorin tutkintoon opiskelevista
  • 66 % jatko-opiskelijoista
  • 50 % ulkomailta Kiinaan tulevista opiskelijoista ja
  • 33 % tutkinto-opiskelijoista.

Monet valtion keskeiset laboratoriot toimivat myös 211 projektin alaisissa yliopistoissa.Tarkoituksena on, että vuosien työn jälkeen noin 100 korkeakoulun joukko on huomattavasti parantanut koulutuksensa laatua, tieteellistä tutkimusta sekä hallinnollista tehokkuutta. Lisäksi ne ovat avainasemassa ratkaistaessa maan talouden rakenteen ja sosiaalisen kehityksen suuria ongelmia.

Projektin tavoitteena on, että 211 yliopistot luovat kansalliset standardit koko maassa annettavalle koulutukselle. Joidenkin yliopistojen kohdalla on tarkoitus saavuttaa myös korkeat kansainväliset standardit, jotka edellyttävät fyysisten olosuhteiden parantamista sekä panostusta henkilöstön pätevyyteen ja tieteelliseen tutkimukseen.
Lähde: Marraskuu, 2009, Chinaeducenter ja Wikipedia

Projektin 211 osanottajat (pdf)

Projekti 985

Projekti 985 on Kiinan hallituksen johtama hanke, jonka tarkoituksena on perustaa maailmanluokan yliopistoja. Hanke käynnistettiin virallisesti 4. toukokuuta 1998 Pekingin yliopiston 100-vuotisjuhlissa.

Perustamisvaiheessa hankkeessa oli mukana 9 yliopistoa. Vuonna 2004 käynnistettiin hankkeen toinen vaihe, jolloin yliopistojen määrää lisättiin lähes 40:een.
Lähde: Marraskuu, 2009, Chinaeducenter

Projektin 985 osanottajat (pdf)

MOE, Ministry of Education

Kiinan yliopistot toimivat useimmiten valtion ministeriöiden, maakuntien tai kaupunkien alaisuudessa. Opetusministeriön (Ministry of Education, MOE) alaisuudessa toimivat Kiinan merkittävimmät yliopistot. Nämä yliopistot saavat hieman helpommin rahoitusta valtiolta ja voivat helpommin hakea vapauksia säännöksistä, mutta vastaavasti päätösprosessit toimivat raskaasti.

List of Regular Institutions of Higher Learning under Ministry of Education (MOE) (pdf)