Korkeakoulutus

Opetushallitus rahoittaa ja tukee korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Opetushallituksella on Euroopan unionin rahoituksella sekä pohjoismaisella ja kansallisella rahoituksella toimivia ohjelmia korkeakouluille, apurahaohjelmia yksilöille sekä erilaisia tukimuotoja Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Ohjelmissa tuetaan mm. opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuutta, korkeakouluopettajien liikkuvuutta, eri alojen intensiivi- tai kesäkursseja ja kansainvälisiä hankkeita sekä myönnetään apurahoja jatko-opiskeluun. Tukimuodot vaihtelevat ohjelmittain.

EU-rahoituksella tuetaan sekä eurooppalaista että Euroopan ja muun maailman välistä yhteistyötä. Pohjoismaiseen yhteistyöhön on oma rahoituksensa. Kansallisin varoin tuetaan erityisesti yhteistyötä ulkoeurooppalaisten maiden kanssa painopisteen ollessa kehitysmaissa, Venäjällä ja Aasiassa, erityisesti Kiinassa. Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteiden verkosto on maantieteellisesti kaikkein laajin.

Opetushallitus tekee suomalaista korkeakoulutusta ja opiskelumahdollisuuksia Suomessa tunnetuksi maailmalla. Tähän toimintaan kuuluvat mm. Study in Finland -verkkopalvelu, messuyhteistyö ja julkaisut.

Opetushallituksella on toimipiste Kiinassa suomalaisten ja kiinalaisten korkeakoulujen yhteistyön edistämiseksi.

Toiminnan muodot

Korkeakoulujen kansainvälisen yhteistyön ohjelmissa yhteistyökumppanina on korkeakoulu tai korkeakoulujen muodostama verkosto. Tällaisia ohjelmia ovat mm. Erasmus+, FIRST, Nordplus, Nordic Master, north2north ja Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI).

Ohjelmissa voidaan tukea mm. laajamittaista opiskelija- ja opettajavaihtoa, intensiivikurssien järjestämistä, hankkeita opetussuunnitelmien tai yhteistutkintojen kehittämiseksi, tai kohdemaiden korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamista eri tavoin.

Harjoittelun ja jatko-opiskelun ohjelmissa tukea myönnetään yksilöille. CIMOlla on apurahaohjelmia ja tukitoimenpiteitä korkeakouluopiskelijoille kansainväliseen harjoitteluun tai jatko-opiskeluun ulkomailla, tai ulkomaalaisille Suomessa. Ohjelmien maantieteellinen kattavuus on monipuolinen ja painopiste Euroopan ulkopuolella. Kokonaisuuteen kuuluu myös virkamiesvaihto.

Opetushallitus tukee ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoamalla yliopistoille mm. asiantuntija-apua, taloudellista tukea ja oppimateriaalilahjoituksia. Lisäksi lähetetään vierailevia lehtoreita, professoreita ja harjoittelijoita Suomesta. Opettajille järjestetään säännöllisesti opintopäiviä. Opiskelijoille on tarjolla kesäkursseja, verkkokursseja sekä apuraha- ja harjoitteluohjelmia. Neuvoa antavana elimenä toimii Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen asiantuntijaryhmä.

Seminaarit ja koulutukset

Opetushallitus järjestää itsenäisesti tai yhteistyössä korkeakoulujen kanssa vuosittain useita kansallisia ja kansainvälisiä koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia toimintaansa liittyen. Alan suurin vuosittainen tapahtuma on korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät.

Pysy kuulolla!

Opetushallituksella on kansainvälistymismahdollisuuksista tiedottamiseen useita sähköpostilistoja.

Korkeakoulutuksen uutisvirta:

RSS-syötehttp://www.cimo.fi/RSS/fi/101/1/ajankohtaista/korkeakoulutus