Korkeakoulujen muut toimet

Tälle sivulle kootaan linkkeinä tietoa suomalaiskorkeakoulujen muista hankkeista ja toiminnoista maahanmuuttajien tukemiseksi.

Korkeakoulu

Toiminta

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Kielikeskus järjestää kaikille avoimen suomen kielen alkeisMOOCin 4 kertaa vuodessa.

Muu Kielikeskuksen opetus on tarjolla ulkopuolisille avoimen yliopiston kautta. Käytännössä lähes kaikilla kieli- ja viestintäkursseillamme on muutamia paikkoja avoimen opiskelijoille.


Aalto-yliopisto on mukana Erasmus+-projektissa European Centre for Refugee Integration in Higher Education (EUCRITE), joka starttaa konkreettisesti 2018.

Itä-Suomen yliopisto

Syksyn 2017 aikana toteutettava MAMUEF on pakolaisille ja turvapaikanhakijoille suunnattu koulutuspilotti. MAMUEF on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla on korkeakouluopintoja ja -tutkinto tai vähintään potentiaalia opiskella yliopistossa Suomessa. Pilotti on osa UEF yhteiskuntatieteiden laitoksen PROMEQ / New Start Finland! -osahanketta.

Lahden ammattikorkeakoulu

Korkeakouluun valmentava koulutus maahanmuuttajille; toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2018
- Ossi-piste; palvelupiste, joka auttaa maahanmuuttajia koulutus- ja työnhakuasioissa
- Päijät-Hämeen Ossi-portaali; sivusto, jolle on kerätty ja kerätään jatkossa kaikki alueen maahanmuuttajille kohdennetut kurssit, koulutukset ja harrasteryhmät.

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on tarjolla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita ammattikorkeakouluopintoja suunnitteleville ja ammattikorkeakouluun hakeutuville. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voivat opiskella kaikki pohjakoulutuksesta riippumatta yksittäisiä opintojaksoja (esimerkiksi kieliä) tai tutkintotavoitteisesti polkuopintoja. Avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita opintoja suunnitteleville sekä yksilö- ja ryhmäohjausta avoimessa opiskeleville.

Ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelun tukipalveluina kaikille tutkinto-opiskelijoille yksilöllisen tarpeen mukaan kuraattoripalveluita opintojen etenemisen tueksi, esteettömyyteen liittyviä järjestelyitä, opiskelijaterveyden huollon ja oppilaitospastorin palveluita. Lisäksi korkeakoululiikuntapalvelut ovat tarjolla kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Ammattikorkeakoulussa on meneillään seuraavat hankkeet maahanmuuttajien opiskelun tukipalveluihin liittyen:

- Tie tutkintoon-hankkeessa kehitetään avoimen korkeakoulun opinnoilla korkeakouluopintoihin tähtäävien maahanmuuttajien ohjausmallia ja tarjotaan TNO-palveluita.

- Step2job-hanke tarjoaa korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa osaamisen tunnistamiseen, suomenkielen opetusta ja avoimen korkeakoulun opintoja osaamisen täydentämiseksi.

Yhteinen kaupunki-hankkeessa tuotetaan kotoutumis-/kotiutumispeli. Pelissä liikutaan pelilaudalla, ratkaistaan tunnistamis-, tiedollisia ja toiminnallisia tehtäviä. Peli tukee kielen oppimista, paikallisyhteisöön integroitumista ja vuorovaikutustaitoja.

Lapin yliopisto

Ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille opiskelijoille ja hakijoille (sivut sekä suomeksi että englanniksi).

Maahanmuuttajille kohdennettuja ohjauspalveluita on kehitetty ja tarjottu kahdessa eri hankkeessa:

Step2Job-hankkeessa etsitään jo korkeakoulututkinnon suorittaneille osaamista täydentävää koulutus- tai kehittämistoimintaa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan kolme suomen kielen kurssia, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä 10 op. Kursseilla tavoite on kerätä osaajan omaan alaan/asiantuntijuuteen liittyvää ammattisanastoa.

Tie tutkintoon -hankkeessa ohjataan tutkintotavoitteisia opiskelijoita tutkinto-opiskelijoiksi avoimien korkeakouluopintojen suorittamisen kautta. Tavoitteena on antaa tukea ja tietoa korkeakouluopiskelun vaateista sekä suomen kielen opiskelusta.

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

SAMK tarjoaa avoimen korkeakouluopintojen kautta eri alojen perus- ja täydennyskoulutusta sekä kielten (englanti ja Suomi) ja Suomen kulttuurikoulutusta.
SAMKissa on tällä hetkellä 6 Bachelor-tutkintoa englanniksi sekä 4 Master-tutkintoa.

Tampereen ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjonnassa "Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen, 3 op" -opintojakso.

Tampereen teknillinen yliopisto

Maahanmuuttajat ja pakolaiset saavat osallistua avoimen yliopiston kursseille ilmaiseksi (enintään 20 op/lukuvuosi).

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston osalta ko. toimintaa järjestää kasvatustieteiden tiedekunnassa perustettu Let's work together -verkosto, jonka toiminta koostuu seuraavista osa-alueista:
-Matalan kynnyksen toimintaa, jossa osallistetaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia akateemiseen yhteisöön sekä tarjotaan mielekästä tekemistä.
- Englanninkielisten kurssien tarjoaminen Tampereen yliopistossa.
- Uusien ja kestävien toimintamuotojen kehittäminen, jotka palvelisivat myös maahanmuuttajia ja pakolaisia, ja jotka voitaisiin liittää osaksi opetussuunnitelmaa.

Turun ammattikorkeakoulu

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

  • Englanninkielisiä AMK-tutkintokoulutuksia (Nursing, International Business, ICT) sekä YAMK- eli Master-tutkintokoulutuksia (Business Management, Leadership and Service Design).
  • Tradenomi-muuntokoulutus korkeakouluopintoja suorittaneille maahanmuuttajille.
  • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus: Tavoitteena kehittää alakohtaisesti ammatillista suomen kielen taitoa, muuta ammatillista osaamista sekä yleisiä opiskelu- ja työelämätaitoja.
  • Ammatillista kieli- ja viestintäkoulutusta työelämässä toimiville maahan muuttaneille: Yksilölähtöinen, työpaikalla toteutuva kielikoulutus ja -ohjaus.

Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen kehittäminen TKI-hankkeissa


Turun yliopisto

Turun yliopiston Brahea-keskus

Kasvatustieteiden tiedekunta

Vaasan yliopisto

Neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen hakuun liittyvissä kysymyksissä, opastusta yleisesti koulutukseen liittyvissä asioissa (kielikurssit, ammatillinen koulutus, jne.). Palvelu on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat ohjausta ja neuvontaa tarkoituksenmukaisille korkeakoulutuspoluille pääsemiseksi. Neuvontaa annetaan sähköpostitse sekä henkilökohtaisessa tapaamisessa

Mikäli tahdot oman korkeakoulusi toimet tälle sivulle, yhteydenotot: ohjelma-asiantuntija Sini Piippo, sini.piippo(at)oph.fi