Ammatilliset oppilaitokset

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus

Opiskelijaliikkuvuus infografiikkana

Grafiikoissa tarkastellaan ammattiin opiskelevien ulkomaanjaksoja. Luvut ovat vuodelta 2017, ellei toisin mainita.

Ulkomaanjaksot Suomesta ja Suomeen 2008-2017: ammatilliset oppilaitokset (pdf) | jpg
Ammattiin opiskelevien ulkomaanjaksot maanosittain (pdf) | jpg
Ulkomaanjaksolle lähtevien ammattiopiskelijoiden 5 yleisintä kohde- ja kotimaata (pdf) | jpg
Yleisimmät yhteistyömaat ammattiopiskelijoiden ulkomaanjaksoissa (pdf) | jpg
Ammatillisten oppilaitosten aktiivisuus opiskelijaliikkuvuudessa Suomen eri alueilla (pdf) | jpg
Ulkomaanjaksolle lähtevien osuus nais- ja miesopiskelijoista eri koulutusaloilla: ammattiin opiskelevat (pdf) | jpg

Perustaulukot

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien kansainväliseksi liikkuvuudeksi tilastoidaan kaiken pituiset opintovierailut tai työssäoppimisjaksot ulkomailla. Pitkäkestoisiksi lasketaan vähintään 2 viikon mittaiset ja lyhytkestoisiksi tätä lyhyemmät jaksot. Luvut ovat vuodelta 2017, jollei toisin mainita.

Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuus

Ammatillisten oppilaitosten opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuudeksi tilastoidaan ulkomaanjaksot, joiden kesto on vähintään 5 työpäivää. Luvut ovat vuodelta 2017, jollei toisin mainita.