Korkeakoulujen henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus

Opettaja- ja tutkijaliikkuvuus yliopistoissa

Opettaja- ja tutkijaliikkuvuudeksi tilastoidaan vähintään viikon mittainen jatko-opiskelu tai työskentely ulkomaisessa korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa. Vuoteen 2009 saakka tilastoitavan jakson pituus oli vähintään 2 viikkoa. Tiedot on haettu Vipunen-tilastopalvelusta.

Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulujen opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuudeksi tilastoidaan ulkomaanjaksot, joiden kesto on vähintään viikko. Tiedot on haettu Vipunen-tilastopalvelusta.