Suomalaiset tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Tilastot korkeakoulututkintoa ulkomailla suorittavista opiskelijoista perustuvat Kelan opintotukitilastoihin: luvuissa ovat mukana ne opiskelijat, jotka rahoittavat opintonsa Kelan opintotuella.

Tutkinto-opiskelijat infografiikkana

Infografiikan tiedot ovat vuodelta 2017, jollei toisin mainita. Muut tietolähteet: opiskelijamäärä Suomen korkeakouluissa (Vipunen-tilastopalvelu, haettu kesäkuussa 2018), ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Suomessa (Tilastokeskus).


Tutkinto-opiskelijat perustaulukkoina

Lue lisää tutkinto-opiskelijoita koskevista tilastoista