Teemana ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat

Vuonna 2015 julkaistu taustaraportti kokoaa yhteen tilastoja ja tutkimustietoa suomalaisten korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista.

Teemana ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa

Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Suomessa

Ulkomaalaisiksi tutkinto-opiskelijoiksi tilastoidaan ne ulkomaan kansalaiset, jotka ovat kirjoilla suomalaisessa korkeakoulussa tutkinnonsuorittajina. Luvut sisältävät sekä perus- että jatkotutkinnon suorittajat. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen lukuihin.

Tutkinto-opiskelijat infografiikkana

Grafiikoissa olevat luvut ovat vuodelta 2017, ellei toisin mainita. Muut tietolähteet: opiskelijamäärä Suomen korkeakouluissa (Vipunen-tilastopelvelu, tieto haettu kesäkuussa 2018), suomalaiset tutkinto-opiskleijat ulkomailla (Kelan opintotukitilastot).

Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat perustaulukkoina

Tarkempaa tietoa ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista, uusista ulkomaalaisista opiskelijoista sekä heidän suorittamistaan tutkinnoista

Suomessa tutkintonnon suorittaneiden ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

Tilanne vuoden kuluttua valmistumisesta.