Korkeakoulut

Opiskelijoiden ulkomaanjaksot

Ulkomaanjaksoiksi tilastoidaan opiskelijoiden vähintään 3 kuukautta kestävät vaihto-opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla, mikäli ne sisältyvät kotikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Luvut sisältävät kaikkien vaihto-ohjelmien kautta liikkuneet sekä itse vaihtopaikkansa järjestäneet opiskelijat.

Ulkomaanjaksot infografiikkana

Luvut ovat vuodelta 2017, ellei toisin mainita.

Ulkomaanjaksot perustaulukkoina