Yleissivistävä koulutus

Oppilasliikkuvuus

Peruskoulujen ja lukioiden kansainväliseksi oppilasliikkuvuudeksi tilastoidaan erimittaiset vierailut ja vaihto-oppilastoiminta. Luvut ovat lukuvuodelta 2015–2016.

Kunnittain-taulukossa on esitetty niiden kuntien liikkuvuus, joiden koulut ovat osallistuneet tilastointiin. Jos kunnan kohdalla on luku 0, on kunnan kouluissa ollut vain henkilökuntaliikkuvuutta (ks. Henkilöstön liikkuvuus kunnittain).

Infografiikkaa

Yleisimmät yhteistyömaat oppilasliikkuvuudessa (pdf)
Top 10 kohde- ja lähtömaata oppilasliikkuvuudessa (pdf)
Kouluissa toteutettuja kotikansainvälisyyden muotoja (pdf)

Perustaulukot

Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuus

Peruskoulujen ja lukioiden henkilöstön kansainväliseksi liikkuvuudeksi tilastoidaan työmatkat Suomesta ulkomaille sekä ulkomaalaisten opettajien ja muun henkilöstön vierailut suomalaisiin kouluihin. Luvut ovat lukuvuodelta 2015–2016.

Kunnittain-taulukossa on esitetty niiden kuntien liikkuvuus, joiden koulut ovat osallistuneet tilastointiin. Jos kunnan kohdalla on luku 0, on kunnan kouluissa ollut vain oppilasliikkuvuutta (ks. Oppilasliikkuvuus kunnittain).