pienet_koululaiset_547x262

Kuva: Satu Haavisto

Opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutukset kouluissa

EU:n Erasmus+ -ohjelmassa rahoitetaan kansainvälistä toimintaa, kuten hankkeita, jotka sisältävät oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta. Päiväkotien ja koulujen opettajilla liikkuvuus tarkoittaa täydennyskoulutusjaksoja ulkomailla. Käytännössä kyse on erilaisista koulutuksista sekä kollegan työn seuraamisesta tai opetuksessa ulkomaisessa yhteistyökoulussa.

Vuosittain Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksoille osallistuu noin 800 suomalaista opettajaa. Ohjelman lähtökohtana on, että täydennyskoulutushankkeet suunnitellaan koulun tarpeista lähtien; näin hanke hyödyttää opettajan lisäksi koko koulua. Täydennyskoulutuksen tulee myös kytkeytyä opetussuunnitelmaan sekä koulun toimintastrategiaan ja sen kehittämiseen.

Kansainvälinen selvityshanke täydennyskoulutusten vaikutuksista

Suomi oli vuonna 2016 mukana selvityksessä, jossa kartoitettiin sitä, miten hyvin ohjelman tavoitteet toteutuvat koulujen täydennyskoulutushankkeissa ja miten toiminnan vaikutukset näkyvät kouluyhteisössä. Impact and Sustainability of the Erasmus+ Programme Key Action 1 Mobility Projects for School Education Staff -selvitystä koordinoi Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Liettuassa ja mukana ovat myös Puola, Saksa ja Viro.

Jokaisessa maassa tehtiin aluksi kansalliset selvitykset, joiden tuloksia vertaileva ja yhteen vetävä raportti julkaistaan myöhemmin vuonna 2017. Opetushallitus (vuoteen 2016 CIMO) on vastannut selvityksen toteuttamisesta Suomesta.

Selvityksessä katsotaan täydennyskoulutushankkeiden vaikuttavuutta sekä opettajien ja rehtoreiden että myös oppilaiden ja vanhempien näkökulmasta, mitä ei ole Suomessa aiemmin juurikaan tehty. Aineisto kerättiin kyselyllä sekä haastatteluilla.

Selvityksen keskeiset tulokset

Suomen kansallisia tuloksia grafiikkana

Suomen kansallisia tuloksia julkaisuissa

Kansainväliset tulokset

Impact and Sustainability of the Erasmus+ Programme Key Action 1 Mobility Projects for School Education Staff