Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomailla

Toteutamme yhteistyössä Kelan ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa selvityshankkeen, jossa tarkastelun kohteena ovat ulkomaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavat suomalaiset.

Aineistoina käytetään Kelan opintotukitilastoja sekä ulkomailla opiskeleville tehtyä kyselyä ja haastatteluja.

Selvityshanke on käynnissä 2016–2017. Selvitys toteutetaan useammassa osassa, joissa teemaa tarkastellaan eri näkökulmista ja jotka raportoidaan erikseen.

Selvityksestä vastaa vastaava asiantuntija Irma Garam.

Selvityksen ensimmäisen vaiheen tuloksia

Selvityksen ensimmäisen vaiheen aineistona olivat Kelan opintotukitulastot. Tarkastelun kohteena olivat ne ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelevat suomalaiset, jotka käyttivät ensimmäistä kertaa Kelan opintotukea. Tuloksia julkaistiin 2016 ja 2017.

Selvityksen toisessa vaiheessa tehtiin opiskelijakysely

Selvityshankkeen toisessa vaiheessa kartoitettiin ulkomaille lähdön syitä opiskelijoille tehdyllä kyselyllä. Samalla kerättiin tietoa ulkomailla opiskeluun liittyvistä kokemuksista sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmista ja Suomeen paluuta koskevista ajatuksista. Tuloksia kyselystä julkaistiin keväällä 2018.

Selvityksen käsitteitä ja kysymyksiä

Tutkinto-opiskelu ulkomailla tarkoittaa sitä, että opiskelija hakee ulkomaiseen oppilaitokseen suorittaakseen siellä koko tutkintonsa. Tutkinto-opiskelun lisäksi ulkomailla opiskellaan vaihto-opiskelijoina, jolloin ulkomaisessa oppilaitoksessa tehdään vain osa opinnoista yhden lukukauden tai -vuoden kuluessa.

Selvityksessä haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Ketkä lähtevät ulkomaille tutkinto-opiskelijoiksi? Ovatko ulkomailla opiskelevat jollakin tavalla valikoitunut joukko?

Mitä tekijöitä ulkomaille opiskelemaan lähdön taustalta löytyy? Mikä on opintotuen rooli ulkomaille opiskelemaan lähdössä?

Miten ulkomailla tutkintoaan suorittavat näkevät Suomen ja mahdollisuutensa palata Suomeen opintojen jälkeen?

Millainen on ulkomailla tutkintonsa suorittaneiden ura valmistumisen jälkeen? Palaavatko ulkomailla opiskelleet takaisin Suomeen vai toimiiko opiskelu ulkomailla ponnahduslautana pysyvämmälle siirtolaisuudelle?

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus kasvaa

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on merkittävä osa kansainvälistä muuttoliikettä. OECD:n Education at a Glance -tilastojen mukaan noin 4,5 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa opiskeli ulkomailla vuonna 2012.

Suomeen on viime vuosina tullut enemmän ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita kuin suomalaisia on lähtenyt ulkomaille. Vuonna 2015 suomalaisissa korkeakouluissa opiskeli noin 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa.

Lukuvuonna 2015–2016 runsaat 8000 suomalaista opiskeli Kelan opintotuen turvin ulkomaisessa oppilaitoksessa, heistä ylivoimainen enemmistö korkeakoulussa. Määrä vastaa yhden keskikokoisen suomalaisen korkeakoulun opiskelijamäärää. Kelan opintotukitilastojen perusteella ulkomailla opiskelevien määrä on ollut selvässä kasvussa jo useamman vuoden ajan.

Aihepiiristä muualla verkossa

Lisätietoja selvityshankkeesta

Irma Garam, puh. 0295 338 549, irma.garam[at]oph.fi

Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomailla -keskustelutilaisuus toukokuussa 2018