Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluaikaiset taloudelliset vaikutukset Suomessa

CIMOn ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) yhteisessä selvityshankkeessa tarkasteltiin ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellista vaikutusta Suomelle. Hankkeessa keskityttiin siihen, minkälaisia kustannuksia ja taloudellisia hyötyjä ulkomaalaisista opiskelijoista koituu.

Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden määrä Suomessa on kasvanut nopeasti: vuonna 2013 heitä oli jo lähes 20 000. Tilastokeskuksen tietojen mukaan noin 45 % korkeakoulututkinnon suorittaneista ulkomaalaisista työskentelee Suomessa vuoden kuluttua valmistumisestaan.

Esiselvitys valmistui syksyllä 2014

Hankkeen esiselvityksessä luodaan katsaus aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja saatavilla oleviin aineistoihin sekä kartoitetaan mahdollisuudet taloudellisten vaikutusten tarkemmalle laskemiselle Suomessa. Sen pohjalta käynnistettiin varsinainen selvityshanke.

Lue lisää esiselvityksen tuloksista:

Faktaa Express 4A/2014: Mitä tiedämme ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista?

Selvityshankkeen ensimmäiset tulokset keväällä 2015

Selvityshankkeessa tarkasteltiin korkeakouluopiskelijoista opiskeluaikana Suomelle koituvia kustannuksia ja hyötyjä. Raportti ilmestyy VATT:n julkaisusarjassa toukokuussa 2015.

CIMO julkaisi selvityksen ensimmäisiä tuloksia käsittelevän Faktaa Express -julkaisun maaliskuussa 2015. Tässä julkaisussa avattiin näkökulmia ja luotiin viitekehystä ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellisten vaikutusten tutkimiselle Suomessa.

Faktaa Express 2A/2015: Mitä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kouluttaminen maksaa?

Aihe kiinnostaa myös muissa maissa

Esimerkiksi Tanskassa 2013 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointi maisteriohjelmiin on pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavaa riippumatta siitä, mistä maista opiskelijat tulevat ja maksavatko he lukukausimaksuja.

Saksalaisen tutkimuksen mukaan ulkomaalaisten opiskelijoiden kansantaloudelle aiheuttamat kustannukset saadaan takaisin noin 5 vuodessa, mikäli 30 % heistä jää maahan valmistumisen jälkeen.

Lisätietoa hankkeesta

Irma Garam, puh. 0295 338 549, irma.garam[at]oph.fi