Lue lisää

Tiivistelmä hankkeen tuloksista:

Integroidut liikkuvuusjaksot osana opintoja – käsitteestä käytäntöön. Tuloksia MOWIN-hankkeesta. (pdf)

Hankkeen loppuraportti Mobility Windows. From Concept to Practice on julkaistu ACA:n julkaisusarjassa.

Mapping mobility windows in European higher education (MOWIN)

Mitä tutkittiin?

Eurooppalaisessa hankkeessa tarkasteltiin opinto-ohjelmiin integroituja kansainvälisen liikkuvuuden jaksoja eli ”liikkuvuusikkunoita” (mobility window).

Hankkeessa

  • haettiin käsitteellistä selvyyttä siihen, mitä integroidut liikkuvuusjaksot ovat ja voivat olla,
  • tutkittiin jaksoihin liittyviä käytäntöjä viidessä Euroopan maassa (Saksa, Hollanti, Italia, Suomi, Romania): miksi niitä rakennetaan opinto-ohjelmiin, kuinka niitä toteutetaan sekä millaisia haasteita ja kokemuksia niihin liittyy.

Tulokset pohjautuvat kirjallisen aineiston pohjalta tehtyyn käsitteelliseen tarkasteluun sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden haastatteluun yhteensä 32 koulutusohjelmassa viidessä maassa.

Keskeiset tulokset

Integroidulla liikkuvuusjaksolla tarkoitetaan opetussuunnitelmaan rakennettua kansainväliselle opiskelijaliikkuvuudelle varattua ajanjaksoa. Se on etukäteen tiedossa ja identifioitavissa oleva osa opetussuunnitelmaa, jonka aikana suoritetut opintosuoritukset ja niiden hyväksyminen osaksi tutkintoa on etukäteen määritelty ja kerrottu.

Selvityksen tulosten mukaan integroidun liikkuvuusjakson rakentaminen opetusohjelmaan koetaan työlääksi, varsinkin jos ulkomaanjakson sisältö on tarkasti etukäteen suunniteltu yhdessä ulkomaisten kumppanioppilaitosten kanssa. Näiden järjestelyjen kautta ei myöskään välttämättä liiku suuria opiskelijamääriä.

Opiskelijan integroidulta liikkuvuusjaksolta saama anti on hyvin samankaltainen kuin tavallisella liikkuvuusjaksolla. Integroidun jakson rakentaminen tehostaa kuitenkin liikkuvuusmahdollisuuksien markkinointia ja tukea opiskelijoille, jotka olivatkin tyytyväisiä oppilaitoksilta saamaansa tukeen ja tietoon. Lisäksi integroidun liikkuvuusjakson rakentaminen opetusohjelmaan tukee ohjelman ja oppilaitoksen kansainvälistymistä ja kansainvälistä verkottumista laajemminkin.

MOWIN on EU:n komission rahoittama hanke, jota toteutti kolme organisaatiota: ACA (Academic Cooperation Association) Belgiasta, DZHW (Deutches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung) Saksasta sekä CIMO (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) Suomesta.

Lisätietoja selvityksestä

Irma Garam, puh. 0295 338 549, irma.garam[at]oph.fi