Hankerahoitusta henkilöstön kehittämiseen

Tiesitkö, että voit kehittää liiketoimintaasi parantamalla henkilöstön ammatillista osaamista kansainvälisessä ympäristössä?

Yritykset ja julkisorganisaatiot voivat tutustua alansa hyviin käytänteisiin ja innovaatioihin eri maissa sekä luoda uusia yhteistyöverkostoja esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten kansainvälisissä hankkeissa kumppanina toimien.

Linja-autonkuljettajien kouluttamista simulaattorin avulla

Ketään ei hyödytä se, että kaikki keksivät samat jutut itse aina uudelleen ja uudelleen. Lisäksi tässä pääsee ajan hermoille siitä, mitä muualla maailmassa omalla alalla tapahtuu”, toteaa eurooppalaisessa kehittämishankkeessa mukana ollut Marko Koivumäki Korsisaari Oy:stä.

Kuljetusliike Korsisaari Oy osallistui kumppanina eurooppalaiseen kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena oli määritellä EU-tasolla virallisesti tunnustettu malli linja-autonkuljettajien simulaattoripohjaiseen kouluttamiseen. Pääorganisaattori hankkeessa oli Dortmundin teknillinen yliopisto. Muut partnerit olivat koulutuksen asiantuntijoita ja simulaattorien valmistajia ympäri Eurooppaa.

Kumppanuushankkeissa kansainvälinen yhteistyöverkosto työskentelee yleensä muutaman vuoden aikajänteellä yhteisesti sovitun teeman ympärillä. Hankkeessa järjestetään tapaamisia ja vaihdetaan alan hyviä käytänteitä sekä innovaatioita. Työelämän edustajien rooli kumppanina painottu yleensä oman alan ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Älytalot Saksassa kiinnostivat

Sähköalan yksityisyrittäjä Jukka Naukkarinen osallistui Kouvolan ammattiopiston järjestämään eurooppalaiseen asiantuntijaliikkuvuushankkeeseen. ”Viikon ajan tutustuimme opettajien ja yrittäjien yhteisessä porukassa sähköalan koulutukseen ja yrityksiin Saksassa. Sikäläiseen älytaloon tutustuminen oli mielenkiintoista, esimerkiksi kuinka he käyttävät aurinkoenergiaa sähkön- ja vedenlämmitykseen.”

Erasmus+ liikkuvuushankkeiden tuella yritysten ja julkisorganisaatioiden työpaikkaohjaajat ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevät henkilöt voivat osallistua henkilöstön eri pituisille liikkuvuusjaksoille Euroopassa.

Oppisopimusopiskelijoiden jakso ulkomailla toi osaamista työnantajalle

”Kuusi työntekijäämme suoritti yhden tai kahden kuukauden mittaisen työskentelyjakson ulkomailla osana myynnin ammattitutkintoon tähtäävää oppisopimuskoulutustaan. Jaksot Saksassa, Norjassa ja Ruotsissa toivat konkreettista hyötyä yritykselle ja laajensivat valtavasti osallistujien ammattitaitoa”, kertoo Annu Karttunen Caverionista. Oppisopimusopiskelijoiden jaksot ulkomailla toteutettiin yrityksen sisar- ja alihankintaorganisaatioissa.

Oppisopimuskoulutukseen voidaan yhdistää kansainvälisiä työskentelyjaksoja esimerkiksi Erasmus+ liikkuvuushankkeen tuella.

Miten mukaan?

Kannattaa kysyä suoraan alueesi oppilaitoksista, millaisia kansainvälisiä kumppanuus- ja kehittämishankkeita tai asiantuntijoiden liikkuvuushankkeita he koordinvoivat tai ovat suunnittelemassa.

Hankkeita rahoittavat mm. EU:n Erasmus+-ohjelma ja Pohjoismaisen ministerineuvoston Nordplus-ohjelma, joita hallinnoidaan Opetushallituksen. Mikäli yritys tai julkisorganisaatio on halukas itse toimimaan tällaisen hankkeen koordinaattorina, tulee ottaa yhteyttä Opetushallituksen Kansainvälistymispalveluihin.

Lisätietoja varten ota yhteyttä: sari.turunen-zwinger@oph.fi