Miksi kansainvälinen harjoittelija?

”Kansainvälinen osaaminen on voimavara ja rikkaus”, toteaa toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio oululaisesta Medkit Finland Oy:stä. Medkit Oy:ssä on ollut harjoittelijoita yliopiston ja ammattikorkeakoulun kautta.

”Harjoittelijoista saimme apukäsiä tekemään selvitystyötä, joka olisi ollut meille pidempikestoinen projekti. Harjoittelijat perehtyivät rajattuun toimeksiantoon ja tekivät siitä selvityksen ja koosteraportin, joka auttaa meitä eteenpäin.”

Åman-Toivio kehottaa kaikkia yrittäjiä ennakkoluulottomuuteen ja rohkeuteen, sillä yhteistyö kansainvälisten opiskelijoiden kanssa on hyödyksi molemmille osapuolille.

Henkilökunta hyötyy harjoittelijoista

”Me haluamme osaltamme olla kasvattamassa nuoria ravintolakulttuuriin ja -työhön ja koemme että myös oma henkilökuntamme hyötyy, kun vastaanotamme kansainvälisiä harjoittelijoita”, sanoo apulaisravintolapäällikkö Anneli Virtanen Hotelli Kämpistä.

Kansainväliset ravintola-alan harjoittelijat ovat tulleet heille ammattiopistojen kautta.

”Näin suomalaisten ammattiopistojen opiskelijat vastavuoroisesti pääsevät ulkomaille harjoittelemaan. He tuovat sitten suomalaiseen työelämään aikanaan lisää tietoa ja taitoa”, muistuttaa Virtanen.

Kansainvälisyys kasvattaa kilpailukykyä

Globalisaation vuoksi yhä useampi yritys kohtaa kansainvälistä kilpailua myös kotimarkkinoilla ja kansainvälinen toiminta näkyy monen yritysten arjessa. Kansainvälistyminen koskettaa myös sellaisia työnantajia, joilla ei ole entuudestaan toimintaa ulkomailla.

Kansainvälinen harjoittelija tuo yritykseen ammattitaitonsa sekä käytännön kielitaitoa ja luo henkilöstölle mahdollisuuden työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Jos yritys on mukana kansainvälisissä projekteissa tai aikeissa laajentaa liiketoimintaa tiettyyn maahan, on kyseisen kulttuurin hyvin tuntevasta harjoittelijasta suuri hyöty yritykselle.

Harjoittelija puolestaan saa mahdollisuuden oppia työelämässä tärkeitä taitoja, kehittyä tulevaisuuden ammattilaiseksi ja tutustua Suomen yrityskulttuuriin. Hyöty on tällöin molemminpuolista.