Miten löydän harjoittelijan?

Kansainvälinen harjoittelu liittyy aina opintoihin. Harjoittelija voi olla suomalaisen yliopiston kansainvälinen tutkinto-opiskelija, ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelija tai ammattiopiston vaihto-opiskelija.

Ota yhteys alueesi ammattikorkeakouluun, yliopistoon tai ammattiopistoon ja kerro minkä alan harjoittelijasta olisitte kiinnostuneita ja minkälaisia harjoittelupaikkoja teillä olisi tarjolla.

Miten harjoittelu toimii?

Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelevat. Ammattiopiskelijoilla jaksot voivat olla 3 viikosta 6 kuukauteen. Korkea-asteen opiskelijoilla jaksot ovat 1-18 kuukauden mittaisia.

Parhaat tulokset harjoittelussa saavutetaan, kun työnantaja suunnittelee työtehtävät, vastaa työnohjauksesta sekä sijoittaa opiskelijan tämän koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Oppilaitosten kautta saapuvat vaihto-opiskelijat saavat useimmiten harjoittelun ajalle apurahaa. Muille harjoittelijoille voidaan maksaa harjoittelupalkkaa.

Suomea Suomessa -ohjelma

Opetushallituksen Kansainvälistymispalveluiden kautta voi tarjota harjoittelupaikkoja Suomen ulkopuolella tutkintoaan suorittaville ulkomaisille opiskelijoille, joilla on suomen kieli pää- tai sivuaineena.

Suomea Suomessa –ohjelman harjoittelu tarjoaa heille mahdollisuuden saada työkokemusta Suomessa, tutustua suomalaiseen työkulttuuriin ja käyttää suomea aidossa ympäristössä.

Paikkatarjous on hyvä jättää joulukuun puoliväliin mennessä, sillä suurin osa harjoittelijoista pystyy aloittamaan harjoittelun kesäkuukausina. Tarjouksia voi jättää kuitenkin myös muina aikoina.