Turo Parvento KONEen pääkonttorilla Espoon Keilaniemessä

Maailmalla kuin kotonaan

Turo Parvento asui ensimmäisen opiskeluvuotensa soluasunnossa muun muassa brittiläisten, kreikkalaisten ja italialaisten opiskelukavereiden kanssa. Brittiläisistä yliopistoista hankittu globaali yleissivistys ja verkostot ovat nyt Parvennon valtteina työelämässä.

Kun Parvento mietti lukiossa tulevaisuuden opiskelupaikkaa, hänellä oli mielessään kaksi pääkriteeriä. Hän halusi opiskella englanniksi ja kansainvälisessä ympäristössä.

– Halusin ymmärtää paremmin, mitä maailmassa tapahtuu, hän sanoo nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin.

Parvento aloitti rahoituksen opinnot kesällä 2007 Iso-Britanniassa Bathin yliopistossa. Kyseiseen opinahjoon hänet houkutteli sekä yliopiston huippumaine maailmalla, että hänen siskonsa hyvät kokemukset siellä opiskelusta. Pääaine valikoitui lopulta monipuolisuuden perusteella, sillä ensimmäisenä vuonna tarjolla oli kursseja muun muassa matematiikasta, kansantaloudesta ja markkinoinnista.

Parvento pääsi nopeasti kiinni myös työelämään. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen hän aloitti harjoittelijana Lontoossa investointipankki Lehman Brothersilla. Harjoittelu jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä finanssikriisin seurauksena yritys meni konkurssiin.

– Päädyin tilanteeseen, jossa olin vieraassa kaupungissa ilman työpaikkaa enkä tiennyt mitä seuraavaksi tapahtuisi.

Parvento ryhtyi ripeästi toimeen tilanteen ratkaisemiseksi. Uusi harjoittelupaikka löytyi jo saman viikon aikana Suomesta Talvivaaralta, ja pian järjestyi myös alivuokralainen Lontoon asuntoon. Siirtymä itsessään oli kivuton, mutta uusi työympäristö vaati jälleen sopeutumista.

- Helsingin työympäristö ei ollut yhtä dynaaminen kuin mihin olin tottunut Lontoossa, jossa harjoittelijoita oli paljon ja heille järjestettiin tapahtumia ja koulutusta.

Suomen kautta takaisin maailmalle

Tutkinnon suoritettuaan Parvento palasi Suomeen suorittamaan asepalveluksen ja tekemään alan töitä. Hän viipyi Suomessa kaksi vuotta.

– Sinä aikana minussa heräsi jälleen akateeminen kiinnostus ja halu kehittää itseäni.

Parvento palasi vuodeksi Britteihin suorittamaan maisterintutkinnon Lontooseen Cass Business Schooliin pääaineenaan energiarahoitus.

Valmistumisensa kynnyksellä Parvento harkitsi työntekoa ulkomailla. Suomeen vastavalmistunutta maisteria kuitenkin houkutteli tieto avoimesta paikasta KONEen globaalissa strategiakehitystiimissä.

– KONEelle houkutteli mahdollisuus päästä työskentelemään globaalissa ja alansa johtavassa yrityksessä.

Kaksi päivää paluunsa jälkeen Parvento aloitti työnsä KONEella elokuussa 2014.

Mahdollisuuksien maailma

Työssään Parvento on kansainvälisen ympäristön kanssa kosketuksissa päivittäin. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa yksiköiden tukeminen strategisissa päätöksissä, mikä vaatii yhteydenpitoa KONEen toimipisteisiin maailmalla. Ripaus kansainvälisyyttä löytyy Parvennon tiimistäkin, johon kuuluvat työkaverit Itävallasta ja Kiinasta.

Ulkomaan oppeja Parvento pääsi työssään käyttämään esimerkiksi silloin, kun hän oli ensimmäistä kertaa yhteydessä intialaisiin kollegoihinsa. Parvennon kokemuksen mukaan yksi ihmisiä yhdistävä aihe on urheilu. Keskustelu uusien, maailman toisella puolella olevien kollegoiden kanssa olikin helppo aloittaa yhteisellä kiinnostuksen kohteella, kriketillä.

– Olin seurannut lajia opiskeluvuosinani ja kun otin sen puheeksi, löysin yhtenäisyyden heidän kanssaan. Samalla kollegani myös huomasivat, että olen kiinnostunut siitä, mitä heidän maassaan tapahtuu, Parvento kertoo.

Urheilutietämyksen lisäksi Parvento on saanut maailmalta muutakin. Tiivis ja vaativa opiskelutahti opettivat sitkeyttä ja tuottavuutta.

– Briteissä akateemista vapautta ei tunneta samalla tavalla kuin Suomessa. Tentit voi uusia vain kerran ja jos jotain tenttiä ei läpäise, joutuu uusimaan koko vuoden oppimäärän ja tietenkin myös maksamaan lukuvuosimaksut uudelleen. Opiskeltavat asiat on siis pakko oppia ja tenteistä suoriuduttava.

Käteen jäi myös kokemus auttavasta ja tukevasta opiskelukulttuurista.

– Briteissä oli vahva auttamisen kulttuuri. Yliopistossa kaikilla meillä oli omia osaamisalueitamme, joissa olimme muita parempia. Esimerkiksi itse autoin muita rahoituksessa ja toinen kurssilainen taas tiesi paljon statistiikasta ja auttoi niissä asioissa.

Auttamisen periaate teki Parventoon vaikutuksen ja hän noudattaa sitä edelleen.

– Autan mielelläni muita, koska minua on autettu. Olen oppinut ymmärtämään, ettei toisten auttaminen ole minulta pois. Tämän asenteen omaksuminen on mielestäni kansainvälisen kokemukseni ansiota.

Ystäviä ympäri maailmaa

Parvennon vanhoja kurssikavereita löytyy nykyisin joka mantereelta.

– Maisterivaiheessa 90 kurssikaveristani alle 20 oli brittejä. Suomessa opiskeleminen ei olisi tarjonnut vastaavaa mahdollisuutta muodostaa oikeasti globaalia verkostoa.

Kyky verkostoitua on Parvennon mukaan tärkeää, sillä ulkomailla ei ole olemassa valmista tukiverkostoa.

– Kun on koko ajan vähän poissa omalta mukavuusalueeltaan eikä ole valmista tukiverkostoa, jonka luo voisi vetäytyä, on pakko luoda sellainen itse. Sitä kautta olen saanut hyvin läheisiä ystäviä ympäri maailman, Parvento kertoo.

Opiskeluaikoina hankitusta verkostosta on hyötyä myös nykyään työelämässä.

– Joskus tulee eteen tilanteita, joissa tarvitaan tietoa vaikkapa jonkin valtion poliittisesta tilanteesta. Silloin voin soittaa vanhalle kurssikaverille vaikka Ghanaan tai Saudi-Arabiaan ja saada suoraa tietoa, myös sellaista mitä ei välttämättä ole saatavissa kansainvälisen median kautta.

Työelämän ihmistaitoja

KONEen pääkonttori Espoon Keilaniemessä on pieni kansallisuuksien sulatusuuni. KONEen Keilaniemen noin 330 työntekijän joukko koostuu 27 eri kansallisuudesta ja globaalisti yhtiön palveluksessa työskentelee ihmisiä yli 100 eri maasta. Kansainvälinen työyhteisö vaatii Parvennon esimiehen ja strategiajohtajan Karla Lindahlin mukaan kielitaidon lisäksi muitakin ominaisuuksia.

– Kansainvälisessä liiketoiminnassa on tärkeää osata toimia erilaisissa, nopeastikin muuttuvissa tilanteissa ja ympäristöissä, sekä erilaisten ihmisten kanssa. Tässä ovat avuksi hyvä ja nopea ongelmanratkaisu- ja sopeutumiskyky sekä avarakatseisuus. Erilaiset ihmistaidot ja hyvät verkostot ovat myös tärkeässä asemassa, Lindahl kertoo.

– Nämä taidot ovat usein hyvät sellaisilla ihmisillä, joilla on kansainvälistä kokemusta, kuten Turolla.

Lindahlin mukaan Parvennossa näkyy ulkomailta opittu sitkeys ja positiivinen, työtä pelkäämätön asenne sekä kyky verkostoitua. Parvennon itsensä mukaan juuri sosiaalisuus ja verkostoituminen ovat ulkomailla opiskelun tärkeimpiä anteja.

– Akateeminen puoli voi olla sama kuin Suomessakin, mutta se kaikki muu, kuten uusi ympäristö ja ihmiset ovat jotain, mitä ei kotimaassa pääse kokemaan. Uusien ystävien ja kokemuksien hankkiminen ulkomailla vaatii uteliaisuutta ja sitä, että pystyy repimään itsestään enemmän irti.Kansainvälinen osaaminen on muutakin kuin kielitaitoa

Teksti: Essi Nummi

Lisätietoa: