Työpaikalle uusia ideoita työntekijän ulkomaanjaksolta

Moniin työn ohessa opiskeltaviin opintokokonaisuuksiin voi nykyään sisältyä 1-4 viikon mittainen ulkomaanjakso. Opintojakso ulkomailla on työnantajalle iso satsaus, sillä vakituisen työntekijän poissaolon aikana työt on kuitenkin tehtävä esimerkiksi sijaisjärjestelyin.


Osaamisen tuen päällikkö Liisa Koivuniemi vakuutusyhtiö Turvasta osallistui Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen JET (johtamisen erikoisammattitutkinto) -opintojaksolle, jonka puitteissa hän oli kaksi viikkoa työssäoppimisjaksolla ulkomailla. ”Työnantajana suhtaudumme aina myönteisesti, jos työntekijä haluaa kouluttautua. Oppimisen tukeminen ja oman osaamisen laajentaminen on meillä kirjattu organisaation strategiaan. Tavoitteenamme on oppiva organisaatio”, Liisan esimies, palvelujohtaja Eija Räsänen Turvasta kertoo. Työnantajan kannalta työntekijän ulkomaanjakso on kannattava sijoitus silloin kun jakso tarjoaa uuden oppimista, joka tukee työnantajan tavoitteita.

Turvassa useat esimiehet käyvät puolitoista vuotta kestävän JET-koulutuksen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun koulutukseen sisältyi mahdollisuus ulkomailla tapahtuvaan opintojaksoon. Kun paikkoja oli vielä jäljellä, päätti Liisa hakea mukaan: ”Innostuin heti mahdollisuudesta päästä katsomaan miten muualla tehdään samaa asiaa kuin mitä itse teen työssäni, ja näin ulkomaanjakson mahdollisuutena saada uusia ideoita ja uutta näkökulmaa.” Kahden viikon työssäoppimisjakson Liisa oli Lissabonissa, Portugalissa, jossa hän työskenteli 600 hengen organisaatiossa: ”Se oli sopiva aika, sillä viikko olisi ollut liian lyhyt, ja pidempi jakso olisi voinut olla jo hankalaa järjestää”, Liisa sanoo. Ennen ulkomaanjaksoa oli järjestettävänä paljon käytännön asioita Suomen päässä, kun Liisa, joka oli suhteellisen uuden yksikön esimies, tulisi olemaan kaksi viikkoa pois töistä.

Jakson tavoitteet suunniteltiin työnantajan kanssa

Opintoihin sisältyvän työssäoppimisjakson sisältö ja tavoitteet kannattaa suunnitella yhdessä paitsi oppilaitoksen niin myös työnantajan kanssa; näin jaksosta saa eniten hyötyä työpaikalla: ”Mietimme yhdessä Liisan kanssa viitekehystä: mitkä olisivat meidän kannaltamme ja Liisan työn kannalta hyödyllisiä asioita, joita hän voisi sieltä lähteä katsomaan, ja mitkä ulkomaanjakson konkreettisemmat tavoitteet voisivat sitä kautta olla”, Eija kertoo.

Liisan luotsaama osaamisen tuki -yksikkö toimii Turvassa muun henkilökunnan ja myyjinä toimivien edustajien tukena ja huolehtii muun muassa uusien työntekijöiden koulutuksesta yhdessä muun organisaation kanssa. ”Tavoitteitani ulkomaanjaksolle olivat osaamisen johtamiseen ja sen kehittämiseen liittyen muun muassa se, miten muualla hoidetaan perehdytys ja miten perehdyttämiseen liittyy itseopiskelu. Halusin myös perehtyä koulutustoimintaan ja siihen miten henkilöjohtamista tehdään muualla”, Liisa kuvailee.

Etukäteissuunnittelu kannatti: ”Se kokemus, mitä Liisa on saanut ulkomaanjaksollaan kouluttamisesta ja perehdyttämisestä, on tuonut varmasti meille avarampia näkökulmia osaamisen johtamisen suunnitteluun”, Eija toteaa. Turvassa on myös tapana, että koulutuksessa käyneet työntekijät kertovat muille siitä mitä koulutuksessa on tehty ja mikä on ollut sen anti. ”Se, mitä Liisa on kertonut oppimisestaan ja kokemuksistaan muille esimiehille, on ollut hyödyllistä samoin kuin se, mitä hän on tuonut JET-koulutuksesta mukanaan osaamisen johtamiseen”, Eija sanoo.

Ulkomaanjaksot – muillekin kuin parikymppisille!

”Itse koin että pystyin Lissabonissa samaistumaan siihen rooliin, millaista on oppia uutta. Osallistuin siellä uusien työntekijöiden perehdytykseen, ja siitä sain uusia ideoita ja vinkkejä siihen, miten voisimme täydentää perehdytystä täällä meillä. Se, että on välillä jossain muualla, on pitkään työelämässä olleelle terveellinen kokemus. On hyvä huomata miten muualla tehdään asioita”, Liisa sanoo.

Ylipäätään ajatus siitä, etteivät ulkomaanjaksoilla käy vain parikymppiset opiskelijat, ja että ulkomaanjaksoja tarjotaan työelämässä jo pitempään olleillekin, on sekä Liisan että Eijan mielestä erittäin hyvä asia: ”Ehkä ulkomaanjaksosta myös saa enemmän irti kun on jo ollut työelämässä mukana”, Liisa toteaa.

Aino Kivelä / CIMO