Aktiivisen kansalaisen aamupala CIMOssa perjantaina 18.3.2016

Tilaisuuden esitykset

Hilma Ruokolaisen esitys

Tilaisuuden Facebook-sivu on yhä auki ja voit rohkeasti hyödyntää sitä verkostoitumiseen ja kumppaneiden etsimiseen!

Ohjelma:

09.30 Tilaisuuden avaus, Mauri Uusilehto, CIMO

09.35 OKM:n tervehdys ja katsaus hallinnonalan ajankohtaisiin linjauksiin,
erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez

10.00 EU-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia

Erasmus+ Youth in Action, Hilma Ruokolainen, CIMO
Erasmus+ Sport, Terhi Liintola, CIMO
Luova Eurooppa –ohjelma, Tuki pakolaisten kotoutumiselle -haku, Aino Laine, CIMO
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, Mauri Uusilehto, CIMO

11.00 - 12.00 Työkaluja hankkeisiin ja hankesuunnitteluun

mistä apua ideointiin?
mistä partnereita?
mistä apua budjetointiin, hakemuslomakkeen täyttämiseen?

*virallinen osuus päättyy klo 12*

12.00 - 13.00 Tila vapaa kahdenkeskisiin tapaamisiin, ideointiin, CIMOn asiantuntijoiden kanssa keskusteluun.