Preliminär information om programmet Erasmus for All

Allmänt om programperiodens förberedelser

Erasmus for All: Higher Education (pdf)

Vad erbjuder programmet högskolorna (pdf) -endast på finska

Erasmus 25 år!

Erasmus - changing lives, opening minds for 25 years (pdf)

Erasmus Manifesto (pdf)

Finland firar samtidigt sitt 20-årsjubileum i Erasmus:

Februari är Erasmus-bloggmånad
(på finska)


Intervjuar av Erasmus-ambassadörer (på finska)

För studerande och lärare

Studerande och lärare intresserade av utbyte inom Erasmus ska kontakta den egna högskolans enhet för internationella ärenden eller den egna institutionens eller avdelningens kontaktperson för internationella ärenden.

Se också

Erasmus är en del av Programmet för livslångt lärande

Erasmus - Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor (pdf)

Erasmus Suomessa. Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007–2010 (på finska) (pdf)

Annanstans på nätet

Erasmus-sidor (en)

Europeiska kommissionens webbtjänst

Programmet för livslångt lärande

Erasmus – Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor

Med hjälp av programmet Erasmus stöds europeiskt högskolesamarbete och student- och lärarutbyte mellan högskolorna. Programmet stöder också samarbete och mobilitet mellan högskolor och arbetslivet. Erasmus är det största utbytesprogrammet för högskolestuderande i Europa.

Vem kan delta?

 • universitet och yrkeshögskolor
 • högskolornas studerande, lärare och övriga personal
 • företag och andra organisationer inom arbetslivet och deras personal (vissa delar av programmet)
 • praktikkonsortier, det vill säga lokala sammanslutningar av högskolor och organisationer (praktikantutbyte)

Från och med läsåret 2010–11 kan högskolornas alla examensstuderande och hela personal oavsett medborgarskap delta i programmet Erasmus och få stipendium ur EU-medlen.

För att kunna delta i Erasmus måste högskolan ha en Erasmus University Charter.

Närmare information om att ansöka om Erasmus University Charter

Stöd för individuell mobilitet och långvariga projekt

Programmet Erasmus består av följande delområden:

Delområde Vad?
Mobilitet Student-, praktikant-, lärar- och personalutbyte och stöd för utbytesarrangemangen.
Intensivkurser Korta studieperioder med syfte att utveckla utbildningen och uppmuntra högskolorna till att undervisa bl.a. i tvärvetenskapliga specialämnen.
EILC-språkkurser Korta och intensiva språkkurser före den egentliga utbytesperioden.
Multilaterala projekt Projekt som stöder högskolornas inbördes samarbete eller samarbete mellan högskolorna och arbetslivet. Fem olika prioriteringar.
Akademiska nätverk Projekt som erbjuder en kanal för samarbete på europeisk nivå för högskolornas fakulteter, institutioner och enheter.
Kompletterande åtgärder Projekt som främjar målen i programmet Erasmus och som inte finansieras av de övriga delområdena. T.ex. konferenser och seminarier eller marknadsförings- och informationskampanjer.

Länderna som deltar i programmet Erasmus

 • EU-länderna
 • Norge, Island och Liechtenstein
 • Turkiet
 • Schweiz från och med läsåret 2011–12
 • Makedonien kan läsåret 2012–2013 sända ut studerande och lärare (SMS, STA) på utbyte till andra länder, men kan inte ta emot utbyten från andra länder.

Programmets centrala mål

 • öka kvaliteten och kvantiteten hos mobiliteten i Europa
 • främja och öka samarbetet mellan högskolorna och med arbetslivet
 • skapa ett europeiskt område för högre utbildning
 • främja uppkomsten av innovationer
 • öka genomsynligheten hos och erkännandet av examina och behörigheter
 • öka det akademiska erkännandet av studieprestationer och betyg
 • främja användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning och utbildningstjänster

Länkar:

Europeiska komissionens Erasmus-webbplats