Intensivkurser

Intensivkurserna (Intensive Programme, IP) är korta studieperioder med målet att utveckla utbildningen och uppmuntra högskolorna till undervisning i bland annat interdisciplinära specialämnen. Intensivkurserna ger studerande och lärare möjlighet att arbeta i en mångkulturell grupp.

Intensivkursen måste uppfylla följande grundkrav:

  • längd 10 dagar – 6 veckor
  • minst tre högskolor från tre olika länder måste delta
  • av kursens deltagare ska minst 10 vara studerande från utlandet
  • kursen tillgodoräknas i deltagarnas examen (i ECTS-studiepoäng)

Intensivkurserna ska också

  • stödja innovation i fråga om t.ex. akademiskt innehåll, undervisningsmetoder eller studiematerial
  • utnyttja IKT-verktyg och -tjänster

Obs. En IP-kurs kan inte byggas upp kring seminarier eller forskning.

Kursen kan vara av engångsart eller den kan arrangeras högst tre år i rad, förutsatt att deltagarna och/eller temat byts varje år.