Resultat

På den här sidan finns information om godkända IP-projekt med finska koordinatorer. Dessutom kan man här läsa om koordinatorernas praktiska erfarenheter och god praxis för projektadministration.

CIMO har administrerat delprogrammet sedan 2007.

Godkända projekt 2007–2012: beskrivningar och statistik

Under ansökningsomgången för 2012 lämnades det in totalt 41 IP-ansökningar. Av dessa godkändes 26 projekt. De beviljade stipendierna uppgick till sammanlagt 1 046 541 euro.

Godkända projekt 2012-13 - Projektbeskrivningar
Godkända projekt 2012-13 (pdf)
Godkända projekt 2011-12 - Projektbeskrivningar (pdf)

Godkända projekt 2011-12 (pdf)
Godkända projekt 2010–11 – Projektbeskrivningar (pdf)
Godkända projekt 2009–10 – Projektbeskrivningar (pdf)
Godkända projekt 2008–09 – Projektbeskrivningar (pdf)
Godkända projekt 2007–08 (xls)
Godkända projekt 2007–08 – Projektbeskrivningar (pdf)

Godkända IP-projekt i procent i hela Europa per land 2008-09 (pdf)
Statistik över intensivkurser i Europa läsåret 2007–08 (pdf)

God praxis och koordinatorernas erfarenheter

Anteckningar från diskussionen Hyvät käytännöt 2010 (pdf)
Anteckningar från gruppdiskussionen Hyvien käytäntöjen tori 2009 (pdf)
Panelen Erasmus-intensiivikurssien hallinnolliset käytännöt 2008 (pdf)

Anita Narbro, Rovaniemen ammattikorkeakoulu: How we wrote a successful Erasmus IP application (pdf)
Jukka Ilmonen, Lahden ammattikorkeakoulu: Towards Creative Entrepreneurship -kurssi opetuksen näkökulmasta, Kv-kevätpäivät 2011 (pdf)
Eeva-Liisa Kronqvist, Oulun yliopisto: Kokemuksia hakuprosessista (pdf)
Kristina Henriksson, Laurea-ammattikorkeakoulu: Kokemuksia IP-suunnitteluun ja toteutukseen (pdf)
Camilla Kalevo, TAMK: IP-hankkeiden taloushallinto TAMKissa (pdf)
Anna-Katriina Salmikangas, Jyväskylän yliopisto: Kokemuksia SEUMS- intensiiviohjelmasta 2010 (pdf)
Markku Karhu, Metropolia amk: Katsaus IP-kurssin sisällön suunnitteluun ja toteutukseen 2009 (pdf)
Arja Maunumäki, OAMK: Erasmus IP -kurssi kansainvälistymisen muotona; kokemuksia kurssin järjestämisestä 2009 (pdf)
Pirkko Varis, PIRAMK: Mobile and interactive marketing, IT for convergence internet marketing & eBusiness management 2008 (pdf)