Mobilitet

Mobilitetsverksamheten inom Erasmus stöder högskolornas student- och praktikantutbyte, och lärar- och personalutbyte. Högskolorna kan även beviljas finansiellt stöd för att arrangera stödtjänster för utbytet.

Vem kan delta?

I programmet kan delta

  • universitet
  • yrkeshögskolor
  • studerande, lärare och övrig personal vid universitet och yrkeshögskolor

Programmet omfattar alla utbildningsområden och examensnivåer inom högre utbildning.

I vissa delar kan också företag och andra organisationer inom arbetslivet samt dessas personal delta. Praktikantutbyte kan utöver högskolor även arrangeras av praktikkonsortier, det vill säga exempelvis en regional högskolesammanslutning som också kan omfatta andra organisationer.

En förutsättning är att högskolorna har Erasmus University Charter och/eller Erasmus Placement Certificate.

CIMOs statistik över Erasmus-mobiliteten:

Erasmus Suomessa. Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan 2007-2010 (endast på finska) (pdf)

Erasmus-mobiliteten från Finland 2007-2011 (pdf)

Erasmus-mobiliteten från Finland 2009-2010 (pdf)

Erasmus-mobiliteten från Finland 2008–2009 (pdf)

Erasmus-studentmobiliteten från och till Finland 1992-2009 (pdf)

Erasmus-lärarmobiliteten från och till Finland 2000-2009 (pdf)

Statistik utgående från CIMOs nationella datainsamling

Komissionens statistik:

Erasmus - Facts, Figures & Trends 2010-2011 (pdf)

Erasmus - Facts, Figures & Trends 2009-2010 (pdf)

Finlands Erasmus-statistik 2000-2010 (pdf)
Kommissionens statistikrapport 2007–2008 (pdf)
Kommissionens statistikrapport 2006–2007 (pdf)
Kommissionens statistikrapport 2005–2006 (pdf)