Till deltagarna

På den här sidan finns anvisningar för högskolor och praktikkonsortier för administrationen av Erasmus-mobilitetsbidraget. Administrationen utgår från bilagorna i finansieringsavtalet mellan CIMO och högskolan, som finns listade på dessa sidor per läsår. Här finns även anvisningar för mellan- och slutrapportering.

Koordinatorns handbok

Guide för högskolorna för administrationen av mobilitetsbidrag inom Erasmus läsåret 2013-14 (Bilaga VIII) (pdf)

Ansökningsresultat

Erasmus-stipendierna per högskola läsåret 2013-14

Stipendierna per högskola 2013-14 (pdf)

Stipendierna per högskola våren 2014 (pdf)

Erasmus-stipendierna per högskola läsåret 2012-2013

Stipendierna per högskola 2012-2013 (pdf)

Erasmus-stipendierna per högskola läsåret 2011-2012

Stipendierna per högskola 2011-2012 (pdf)

Tillägsstipendier per högskola hösten 2011(pdf)

Tillägsstipendier per högskola våren 2012 (pdf)

Erasmus- stipendierna per högskola läsåret 2010-2011

Stipendierna per högskola 2010-2011 (pdf)

Tillägsstipendier per högskola hösten 2010 (pdf)

Tillägsstipendier per högskola våren 2011 (pdf)

Erasmus- stipendierna per högskola läsåret 2009-2010

Stipendierna per högskola 2009-2010(pdf)
Tillägsstipendier per högskola hösten 2009 (pdf)
Tillägsstipendier per högskola våren 2010 (pdf)

Erasmus- stipendierna per högskola läsåret 2008-2009

Stipendier per högskola 2008-2009 (pdf)

Tillägsstipendier per högskola våren 2009 (pdf)
Tillägsstipendier per högskola hösten 2008 (pdf)

Stipendier per högskola 2007-2008 (xls)
Stipendier per högskola 2006-2007