Till sökande

Utbildningssamarbetsprojekt

Under denna ansökningsomgång 2018 kan man ansöka stöd för samarbetsprojekt mellan högskolor från Japan eller Sydkorea och finländska högskolor koordinerar projekt.

Programmet finansierar projekt som omfattar en eller flera av följande samarbetsformer:

  • Gemensamma studieperioder/kurser
  • Läroplanssamarbete
  • Gemensamma/dubbla examina
  • Arbetslivssamarbete
  • Mobilitet - lärar-, personal-, student- och/eller praktikantutbyte mellan högskolorna

Bidrag är avsett som en startpeng för att kunna inleda lovande eller nya typer av initiativ mellan högskolorna. Finansieringen kan också användas för att bredda befintligt samarbete mellan högskolorna till att omfatta nya ämnen eller verksamhetsformer. Avsikten är inte att stödja preliminära sonderingar såsom förberedande besök.

Ett enskilt projekt kan beviljas högst 50 000 € i bidrag. Det högsta möjliga bidraget ska beviljas enbart till projekt mellan flera finländska högskolor.

  • Ansökningstid gällande utbildningssamarbetsprojekt med Japan eller Sydkorea går ut fredagen den 25 maj 2018.

Material från infowebbinar, 3.5.2018 (på finska/pdf)

Video från infowebbinar, 3.5.2018

Ansökningsdokument

Ansökan med bilagor (projektplan och deltagarbrev av samarbetspartnerna) ska lämnas in via elektronisk statsunderstödssystemet av Utbildningsstyrelsen.

Ansökningsdokument:

1. Ansökningsmeddelande 2018: Japan och Sydkorea

2. Grunduppgifter om projekt ska fyllas in via Utbildningsstyrelses elektroniska statsunderstödssystemet. Link till systemet:

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/151/

En mall blankett av frågor (pdf)

3. Projektplan, som ska bifogas till ansökan i elektronisk system