Till sökande

Utbildningssamarbetsprojekt

Asien-programmet stöder samarbetsprojekt som syftar till att internationalisera utbildningen. Under denna ansökningsomgång 2017 kan man ansöka stöd för samarbetsprojekt mellan högskolor från Japan eller Sydkorea och finländska högskolor koordinerar projekt.

Presentation av infomöte för Asien-program, 7.4.2017 (pdf/på engelska)

Programmet finansierar projekt som omfattar en eller flera av följande samarbetsformer:

  • Gemensamma studieperioder/kurser
  • Läroplanssamarbete
  • Gemensamma/dubbla examina
  • Arbetslivssamarbete
  • Nya typer av mobilitetsprojekt - lärar-, personal-, student- och/eller praktikantutbyte mellan högskolorna

Bidrag är avsett som en startpeng för att kunna inleda lovande eller nya typer av initiativ mellan högskolorna. Finansieringen kan också användas för att bredda befintligt samarbete mellan högskolorna till att omfatta nya ämnen eller verksamhetsformer. Avsikten är inte att stödja preliminära sonderingar såsom förberedande besök.

Ett enskilt projekt kan beviljas högst 50 000 € i bidrag. Det högsta möjliga bidraget ska beviljas enbart till projekt mellan flera finländska högskolor.

Ansökningstid 2017

  • Ansökningstid gällande utbildningssamarbetsprojekt med Japan eller Sydkorea gick ut fredagen den 19 maj 2017 (poststämpelns datum).

Ansökningsdokument

En finländsk högskola ansöker projektbidrag och samordnar projektet inom Asien-programmet. Ansökan består av en projektplan, blankett för grundläggande information om projekt (Basic Information of the Project) och deltagarbrev av samarbetspartnerna.

  1. Bidragsutlysning 2017: Japan och Sydkorea (pdf/på engelska)
  2. Projektplanen som ska underskrivas och skickas per post (rtf/på engelska)
  3. Blankett för grundläggande information om projekt (Basic Information of the Project), som ska fyllas i och skickas via webropol. En kopia av frågor i grundläggande information (pdf)