Erasmus i skolorna och i daghemmen

luokassa

Bild: Satu Haavisto

Erasmus i skolorna | Erasmus in Schools

Information for students

Erasmus i skolorna -programmet erbjuder finländska

  • daghem
  • för- och grundskolor
  • gymnasier
  • yrkesläroanstalter på andra stadiet

möjlighet att bjuda en utländsk Erasmus-, utbytes- eller examensstuderande på besök!

Dessa daghems- och skolbesök erbjuder finländska barn och unga en unik möjlighet att bli internationella på hemmaplan.

Under besöken berättar de internationella studerande om sitt hemland och sin kultur och uppmuntrar finländska barn och unga till växelverkan med människor som kommer från olika länder och kulturer.

Besökarna kan delta i språk- och ämnesundervisning, genomföra ett projekt med anknytning till internationalism med barnen eller delta i program under temadagar på daghem och i skolor. Besökarna kan lära de minsta barnen om sitt hemland och sin kultur till exempel med hjälp av sånglekar och sagor.

Besöken genomförs enligt önskemål från lärarna samt varje studerandes egen specialkompetens. Besöken varar från några timmar till en dag (eller flera dagar) och läraren och besökaren kommer överens om innehållet och genomförandet.

Det kostar inget för daghemmen och skolorna att delta i programmet.

Anmäl dig och kom med!

Information till barnträdgårdslärare och Information till lärare -sidor

Vi är också på Facebook!

Erasmus in Schools

Från och med 2010 har man genomfört 300–500 skolbesök varje år inom programmet ”Erasmus i skolorna”. Från och med 2017 har även daghem och förskolor kunnat delta i programmet. Det nationella kontoret för Erasmus+ vid Utbildningsstyrelsen svarar för genomförandet av programmet.