Erasmus i skolorna och i daghemmen

luokassa

Bild: Satu Haavisto

Erasmus i skolorna | Erasmus in Schools 2017

Information for students

Programmet ”Erasmus i skolorna” erbjuder finländska daghem, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet möjligheten att bjuda en utländsk Erasmus-, utbytes- eller examensstuderande till lektionerna för att göra undervisningen mer internationell. Dessa skolbesök erbjuder elever i finländska skolor möjligheten att uppleva olika kulturer i sina egna skolor.

Internationella studerande gör bl.a. EU:s utbytesprogram kända och uppmuntrar lokala elever att delta i dem senare under sina studier. För de studerande erbjuder projektet möjlighet att bekanta sig med den finländska kulturen och skolvärlden.

Under sina skolbesök kan de studerande delta i språk- och ämnesundervisning, berätta om sina studier på studiehandledningslektionen, genomföra ett projekt med anknytning till internationalism med en enskild klass eller delta i programmet under skolans internationella dag.

Studerandena besöker skolorna enligt lärarnas önskemål och varje studerandes specialkompetens. Besökets innehåll är inte strikt begränsat, och i sista hand är det läraren och studeranden som ska både planera och genomföra besöket. Utgångspunkten är att en besökare deltar i 2–3 lektioner som kan vara alla under samma dag eller olika dagar. Läraren och studeranden kan emellertid komma överens om besökets längd.

Det är helt avgiftsfritt för skolorna att delta i verksamheten.

Från och med 2010 har man genomfört 300–500 skolbesök varje år inom programmet ”Erasmus i skolorna”. Det nationella kontoret för Erasmus+ vid Utbildningsstyrelsen svarar för genomförandet av programmet.

Anmäl dig och kom med!

Information till lärare

Vi är också på Facebook!

Erasmus in Schools