Erasmusmundus. osioetusivu
Foto: Satu Haavisto

Erasmus Mundus

Programmet Erasmus Mundus löpte fram till år 2013 och det finansierade samarbetsprojekt mellan högskolor. Finansierade projekt är fortfarande på gång, men nya ansökningsomgångar kommer inte att arrangeras.

Erasmus Mundus programmet innehöll tre delprogram från vilka högskolenätverk, det vill säga sammanslutningar, kunde ansöka om bidrag för olika slags av projekt.

Programmet Erasmus Mundus hade följande tre delprogram

  • Gemensamma program (insats 1)
  • Partnerskap (insats 2)
  • Marknadsföringsprojekt (insats 3)

Programmets aktiviteter fortsätter till stor del i Erasmus+ programmet som lanserades i 2014.

Läs mera om det nya programmet från CIMOs webbsida: Programområde 1: Erasmus Mundus gemensamma magisterprogram.