#EVS20-bloggen

Europeisk volontärtjänst har gett hundratals nya erfarenheter. Deltagare delar med sig av sina erfarenheter i vår blogg under jubileumsåret. Fundera på svar på vår fråga och surfa till vår blogg här.

Andra webbplatser

EVS20 på europeiska ungdomsportalen
europa.eu/youth/evs20_fi

#EVS20 på Instagram


Foto: Marco Fernandez

Europeiska volontärtjänsten fyller jämna år #EVS20

Europeiska volontärtjänsten EVS firar i år sitt 20:e verksamhetsår. Vi bjuder in aktörer inom ungdomssektorn och alla EVS-vänner i hela Finland att fira jubileumsåret tillsammans med oss!

Inom ramen för jubileumsåret arrangeras kampanjen #EVS20 i hela Europa för att sprida ordet om programmets möjligheter. Kampanjen #EVS20 har som mål att göra tjänsten ännu öppnare för alla ungdomar oavsett bakgrund eller utbildning. Kampanjen betonar att volontärarbete ger unga nya erfarenheter, färdigheter och möjligheter att påverka såväl sitt eget som andras liv. Kampanjens sameuropeiska budskap är att EVS ger deltagande organisationer och unga volontärer ett verkligt mervärde.

Hur kan jag delta i kampanjen?

Det går att delta genom att arrangera evenemang där Europeisk volontärtjänst presenteras. Evenemangens innehåll är helt fritt och arrangörerna kan använda sin fantasi gränslöst vid planeringen. Det viktigaste är att man får information om Europeisk volontärtjänst på evenemanget. Målgruppen kan vara unga, beslutsfattare eller organisationer som vill skicka ut eller ta emot unga volontärer.

Det har producerats en bred uppsättning marknadsförings- och kommunikationsmaterial till stöd för att arrangera evenemang. På vår webbplats finns bland annatjubileumsårets logo, en kommunikationsguide samt anvisningar för att beställa och använda materialet.

Organisationer och volontärer runt om i Europa deltar i kampanjen. Vi hoppas att evenemangen och volontärtjänsten ska synas också i sociala medier, så bilder, kommentarer och andra postningar är mycket välkomna! Hashtaggarna för sociala medier är:

#EVS20 #100uuttakokemusta #100newexperiences

Årets huvudevenemang

CIMO arrangerade tillsammans med sina samarbetspartner regionala #EVS20-evenemang. Orterna och datumen för evenemangen var Karleby 9.5, Helsingfors 17.5, Kuopio 19.5 och Rovaniemi 6.9.

I Finland kulminerade jubileumsåret i ett festseminarium som arrangerades 27.10–28.10.2016 i Helsingfors.

Vad är EVS?

Europeisk volontärtjänst (EVS) ingår i programmet Erasmus+. Via tjänsten kan 17–30-åriga unga utföra volontärarbete på olika håll i och utanför Europa, och tjänsten stöder organisationer i att erbjuda möjligheter till volontärarbete.

Via EVS, som grundades av Europeiska kommissionen 1996, har hittills 100 000 ungdomar rest ut som volontärer. EVS-volontärerna har gjort en insats för barn, unga och äldre, skyddat miljön och arbetat vid kulturevenemang och för många andra värdefulla saker.

Närmare information:

Mer information om EVS

·Europeisk volontärtjänst (EVS) på utbildningsstyrelsens webbplats