Till sökande: Mobilitet för undervisningspersonalen inom den allmänbildande utbildningen

Skolan lämnar in en 1- 2 -årig mobilitetsansökan för en eller flera lärare utifrån en plan som baserar sig på skolans behov. Det finns bara en ansökningstid per år och skolan kan då lämna i en ansökan. Om en skola lämnar in flera ansökningar förkastas de. Ansökningarna behandlas i Finland av Utbildningsstyrelsen.

Den elektroniska ansökningsblanketten finns på sidan Ansökningsprocessen som gäller hela Erasmus+-programmet. För att kunna fylla i blanketten måste skolan ha en PIC-kod. Anvisningar för den finns på samma sida.

Sista ansökningsdag 2018

• Den 1 februari 2018 kl. 13 finsk tid (CET kl.12)

Bidragsbelopp

Bidraget beräknas enligt tabellen över enhetskostnader

  • för resor i regel 360–530 euro
  • uppehållskostnader 69–126 euro/dag, 2 dagar–2 månader
  • för kursavgift högst 70 euro/dag, max. 10 dagar
  • bidrag till organisationen i regel 350 euro/deltagande person

Det går att ansöka om ett högre stipendiebelopp för personer som behöver extra bidrag på grund av funktionshinder eller hälsotillstånd.

Kurs, jobbskuggning eller undervisningsperiod

På ansökningsblanketten uppges antalet personer som deltar i mobiliteten, utbildningens målland och längd; bidragsbeloppet fastställs utifrån dessa uppgifter. Utbildningen för olika personer som ingår i ansökan kan handla om olika teman och ske vid olika tidpunkter.

  • Man behöver inte specificera fortbildningskursen i ansökningsskedet.
  • Målskolan/-organisationen för jobbskuggning/undervisningsperiod kan anges på blanketten (i så fall krävs målskolans/-organisationens PIC-kod).

Tips för ansökan

1. Börja projektplaneringen i god tid
En enskild lärare kan inte lämna in en ansökan, utan det görs av skolan. Ansökan kan till exempel sammanställas av ett lärarteam under ledning eller med fullmakt av rektor.

2. Spara ansökningsblanketten och läs anvisningarna för sökande omsorgsfullt

Dokument Länk
Erasmus-programhandledningen (på engelska och svenska)(EN) ja (SV)
* behörighets- och kvalitetskriteriet, tabell över enhetskostnaderlänk till kommissionens sida
* anvisningarlänk till kommissionens sida
* ansökningsprocessenlänk till kommissionens sida
Ansökningsanvisningar för finländska skolor 2018pdf
Ansökningsblanketten 2018
länk till ansökningsprocessen
* när du öppnar ansökningsformuläret, dyker det på skärmen upp bara en sida och en text på engelska, där du ombes SPARA BLANKETTEN (download) på din egen dator
Mandatbrev av inhemska partnerdocx
Stödberättigade sökande i Finlandpdf
ERASMUS+ Technical guidelines for completing application e-Formspdf

3. Uppgifter om kursen och mottagande skola/organisation för jobbskuggning/undervisningsperiod behövs inte nödvändigtvis i ansökningsskedet

4. Skaffa PIC-kod
För att kunna skicka in en ansökan måste den sökande organisationen registrerar sig i kommissionens Participant Portal system (PIC/URF).

5. Lämna in ansökan elektroniskt senast den 1 februari 2018 kl. 12 belgisktid
Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut beaktas i utvärderingen. Vi rekommenderar att man skickar in ansökan i god tid före ansökningstidens slut.

Utvärdering av ansökningarna

Bidragsansökningarna som lämnats in elektroniskt kontrolleras med hjälp av en behörighetsblankett efter ansökningstidens slut. Därefter utvärderar och poängsätter Utbildningsstyrelsens externa experter de ansökningar som uppfyller behörighetskriterierna med hjälp av en utvärderingsblankett.

Preliminär tidtabell för utvärdering av ansökningarna 2018 Vecka
Sista ansökningsdag 5
Bekräftelse att ansökan har tagits emot skickas till sökande 7
Kontroll av ansökningarnas behörighet 5-14
Möte där utvärderingarna gås igenom 13-14
Urvalskommitténs möte 16-17
Besluten meddelas sökande 19-20

Närmare information

Kontakta oss

  • Sirkka Säikkälä
  • Maive Matikainen