Förberedande besök och kontaktseminarier

Förberedande besök

Grundskolor och gymnasier (gäller inte statliga läroinrättningar) som planerar ett nytt europeiskt partnerskapsprojekt inom allmänbildande utbildning (KA2) kan ansöka stipendium för förberedande besök. Bidrag beviljas för rese- och uppehållskostnader. Besöket ska alltid göras innan projektansökan lämnas in.

Stipendium för förberedande besök kan beviljas för besök vid en europeisk samarbetsorganisation som ligger i ett Erasmus+-programland. Samarbetsorganisationen är vanligtvis en skola, men beroende på projekttyp kan den också vara någon annan organisation inom allmänbildande utbildning.

Förberedande besök

 • Samarbetspartnerna är redan klara.
 • Besöket pågår i 1–5 dagar (medräknat resdagarna).
 • Under besöket planeras ett projekt och det optimala är att alla partner i det kommande samarbetsprojektet deltar i mötet

Ansökningsomgång 2017

Förberedande besök, ansökningsmeddelande 2017

Förberedande besök ansökningstiden utgår 9.10.2017 kl 16.15.

Ansökan lämnas in elektroniskt:

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/114/?lang=sv

Kontaktseminarier

Skolor och andra organisationer inom allmänbildande utbildning som planerar europeiska utvecklingsprojekt för allmänbildande utbildning samt exempelvis kommunens bildningsväsen som planerar ett regionalt utvecklingsprojekt kan därtill ansöka stipendium för att delta i ett kontaktseminarium.

Kontaktseminarium

 • Har som mål att starta planeringen av ett nytt europeiskt utvecklingsprojekt för allmänbildande utbildning inom Erasmus+.
 • Fokuserar på ett visst ämne och/eller en viss projekttyp.
 • Vanligen 40–60 deltagare från olika håll i Europa: möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk eller hitta nya projektparter.
 • Bidrag för resekostnader och seminariets deltagaravgift (som oftast inkluderar logi). Kontaktseminariet pågår vanligen i 4–5 dagar (medräknat resdagarna).
 • Passar speciellt för nya aktörer.
 • Vid valet av deltagare ges prioritet åt sökande som inte tidigare har deltagit i Comenius- eller Erasmus+-projekt.

Under ett förberedande besök eller kontaktseminarium kan deltagarna

 • hitta partner som är intresserade av samma tema och/eller lära känna blivande projektpartner bättre;
 • tillsammans definiera projektets mål och arbetssätt;
 • avtala om uppgifter och ansvarsområden;
 • tillsammans bearbeta projektansökan och arbetsplanen.

Ansökning 2017

Ansökningstiden går ut 12.6.2017:

Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships, 30.8.-2.9.2017, Prag, Tjeckien
Hakuilmoitus, hakuohje ja hakulomake (på finska/engelska)

Teaching of European values as a key against radicalization in school, 19.-22.10.2017, Hannover, Tyskland
Hakuilmoitus, hakuohje ja hakulomake (på finska/engelska)

Kontaktseminarier ordnas oftast under hösten. Om detaljer gällande ansökningstider meddelas på denna webbsida och via Comenius e-postlistan.

Tematiska seminarier

Ansökning 2017

Ansökningstiden går ut 14.6.2017:

The challenges regarding newly arrived/migrants - to prevent alienation through involvement and inclusion, 31.8.-1.9.2017, Malmö, Sverige
Hakuilmoitus, hakuohje ja hakulomake (på finska/engelska)

Om detaljer gällande ansökningstider meddelas på denna webbsida och via Comenius e-postlistan.

Studiebesök

Studiebesöken är uppbyggda kring ett bestämt tema och de räcker 3–5 dagar. Under besöken bekantar man sig med skolsystemet i mållandet med fokus på ett visst tema. Programmet utgörs av föreläsningar och diskussionstillfällen och av besök vid skolor, ämbetsverk och företag.

Ansökning

Om detaljer gällande ansökningstider meddelas på denna webbsida och via Comenius e-postlistan.