Förberedande besök och kontaktseminarier

Förberedande besök

Daghem, grundskolor och gymnasier (gäller inte statliga läroinrättningar) som planerar ett nytt europeiskt partnerskapsprojekt inom allmänbildande utbildning (KA2) kan ansöka stipendium för förberedande besök. Bidrag beviljas för rese- och uppehållskostnader. Besöket ska alltid göras innan projektansökan lämnas in.

Stipendium för förberedande besök kan beviljas för besök vid en europeisk samarbetsorganisation som ligger i ett Erasmus+-programland. Samarbetsorganisationen är vanligtvis en skola, men beroende på projekttyp kan den också vara någon annan organisation inom allmänbildande utbildning.

Förberedande besök

 • Samarbetspartnerna finns redan
 • Besöket pågår i 1–5 dagar (medräknat resdagarna).
 • Under besöket planeras ett projekt och det optimala är att alla partner i det kommande samarbetsprojektet deltar i mötet

Ansökningsomgång 2018

Förberedande besök, ansökningsmeddelande 2018

Ansökningstiden utgår 8.5. kl 13, då ansökningsförumläret stängs.

Ansökan lämnas in elektroniskt:

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/153/?lang=sv

Erasmus+ TCA-seminarier: kontaktseminarier, tematiska seminarier, utbildningar, studiebesök

Kontaktseminarium

Organisationer verksamma inom den allmänbildande utbildningssektorn som planerar ett europeiskt samarbetsprojekt (Erasmus+ KA2), som ännu inte har en partnerorganisation för projektet, kan ansöka om ett stipendium hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet för att delta i ett kontaktseminarium.

 • Har som mål att starta planeringen av ett nytt europeiskt utvecklingsprojekt för allmänbildande utbildning inom Erasmus+.
 • Fokuserar på ett visst ämne och/eller en viss projekttyp.
 • Vanligen 40–60 deltagare från olika håll i Europa: möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk eller hitta nya projektparter.
 • Bidrag för resekostnader och seminariets deltagaravgift (som oftast inkluderar logi). Kontaktseminariet pågår vanligen i 4–5 dagar (medräknat resdagarna).
 • Passar speciellt för nya aktörer.
 • Vid valet av deltagare ges prioritet åt sökande som inte tidigare har deltagit i Comenius- eller Erasmus+-projekt.

Under ett förberedande besök eller kontaktseminarium kan deltagarna

 • hitta partner som är intresserade av samma tema och/eller lära känna blivande projektpartner bättre;
 • tillsammans definiera projektets mål och arbetssätt;
 • avtala om uppgifter och ansvarsområden;
 • tillsammans bearbeta projektansökan och arbetsplanen.

Studiebesök

Studiebesöken är uppbyggda kring ett bestämt tema och de räcker 3–5 dagar. Under besöken bekantar man sig med skolsystemet i mållandet med fokus på ett visst tema. Programmet utgörs av föreläsningar och diskussionstillfällen och av besök vid skolor, ämbetsverk och företag. Deltagarna kommer från olika håll i Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk. Skolor eller andra organisationer verksamma inom den allmänbildande utbildningssektorn kan ansöka om stipendier hos den nationella byrån för att delta i studiebesök. De nationella byråerna för Erasmus+-programmet i olika länder ordnar studiebesök i samarbete med lokala aktörer och platser i dem har reserverats för finländska deltagare.

Tematiska seminarier, utbildningar, konferenser

I verksamheten anordnas ibland också seminarier, utbildningar och konferenser kring ett bestämt tema. Deltagarna kommer från olika håll i Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk. Skolor eller andra organisationer verksamma inom den allmänbildande utbildningssektorn kan ansöka om stipendier hos den nationella byrån för att delta. De nationella byråerna för Erasmus+-programmet i olika länder ordnar dessa TCA-evenemang och platser i dem har reserverats för finländska deltagare.

Ansökning

TCA-evenemang som kan ansökas för närvarande:

Kontaktseminarium Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships
Tid 29.8.-1.9.2018
Plats Prag, Tjeckien
Ansökningstid går ut 31.5.2018
AnsökningsannonsCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Kontaktseminarium Inclusive education - a road to social inclusion
Tid 12.-14.9.2018
Plats Bratislava, Slovakien
Ansökningstid går ut 31.5.2018
AnsökningsannonsCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Kontaktseminarium Enhancing Digital Competences in Education and Training
Tid 19.-22.9.2018
Plats Tallinn, Estland
Ansökningstid går ut 31.5.2018
AnsökningsannonsCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Konferens Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage
Tid 26.-28.9.2018
Plats Palermo, Italien
Ansökningstid går ut 31.5.2018
AnsökningsannonsCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Kontaktseminarium Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships
Tid 18.-21.10.2018
Plats Freiburg, Tyskland
Ansökningstid går ut 31.5.2018
AnsökningsannonsCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Kontaktseminarier ordnas oftast under hösten. Om detaljer gällande ansökningstider meddelas på denna webbsida och via Comenius e-postlistan.

Mer information:

Katariina Petäjäniemi
E-post: katariina.petajaniemi(at)oph.fi
Tfn: 0295 338 506

*TCA, Transnational Cooperation Activities