Till deltagare


På den här sidan finns samlat alla blanketter och anvisningar som bidragsmottagare inom den allmänbildande utbildningen behöver efter att ansökan har godkänts. Utöver rapporteringsblanketter och avtalsvillkor finns det nyttiga tips på sidan.

1. Bilagor till finansieringavtal (KA2)

Schools Only (KA219, KA229) partnerskapsprojekt
2015
2016
2017
2018
Del II - Almänna vilkorpdf
Annex I: General conditionspdfpdfpdf
Annex III: Financial and contractual rulespdfpdfpdfpdf
Annex IV: Applicable ratespdfpdfpdf

School Education (KA201) partnerskapsprojekt
2015
2016
2017
2018
Annex I: General Conditionspdfpdf
Annex III: Financial and contractual rulespdfpdf
Annex IV: Applicable ratespdf

2. Instuktioner

Avståndskalkylatorn (Distance calculator)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

2.1. Anmälan för ändringar

2.2. Guide för skolorna som deltar i elevmobiliet, 2-12 månader

Centrala dokumenten för elevmobilitet (2-12 månader)
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) .pdf
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) (DOC) .doc
Crises action plan .docx
Guidance on crises management .docx
Guidance on the learning agreement .docx
Health form .docx
Host family charter .docx
Host family information form .docx
Learning agreement .docx
Parental consent form .docx
Placement information .docx
Pupil application form .docx
Report on the learning agreement .docx

3. Modell för projektets rapportering och kostnadsuppföljning

4. Rapportering

4.1 Mobility Tool+

Erasmus+ projekt rapporteras via rapporteringverktyget Mobility Tool+. I bästa fall används verktyget till att bokföra verksamet samt kostnder för projektet under hela projektperioden. Det lönar sig att mata in förverkligad verksamhet anefter att projektet framskrider.

Projektets koordinator loggar in i systemet med sin EU Login lösen. Användarnamnet är den epostadres som angivits i ansökan.

EU Login

EU Login hette tidigare ECAS och den gamla ECAS-inloggningen fungerar också inom det förnyade EU login systemet. EU Login är kommissionens autentiseringstjänst. Det är ett system för att logga in på flera av kommissionens webbtjänster med hjälp av ett användarnamn (=epostadress) och lösenord.

Anvisningar för att skapa ett EU Login -lösen (pdf)

Mobility Tool+ adress

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Mobility Tool+ manualer

4.2 Tidtabell för rapportering

2016 Godkända projekt (koordinator och partner)

  • Mellanrapporten: Tidtabellen för mellanrapporteringen varierar beroende på projektperiodens längd. Kontrollera projektperioden i projektavtalet.
  • Slutrapporten: Lämnas in via Mobility tool+ inom 60 dagar av projektperiodens slut.

2015 Godkända projekt (koordinator och partner)

  • Mellanrapporten Mellanrapporteringen är avslutad.
  • Slutrapporten Lämnas in via MobilityTool+ verktyget.

2014 Godkända projekt (koordinator och partner)

  • Mellanrapporten: Mellanrapporteringen är avslutad.
  • Slutrapporten: Lämnas in via MobilityTool+ verktyget inom 60 dagar av projektperiodens slut.