Testa hur internationell din skola är!

Erasmus+_yleissivistavalle_480x262.jpg

Foto: Satu Haavisto

Erasmus+ för allmänbildande utbildning

Erasmus+ för allmänbildande utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för åren 2014–2020.

Programmet stöder projekt som syftar till att utveckla den allmänbildande utbildningen genom europeiskt samarbete. Programmet fortsätter de flesta av funktionerna i det föregående programmet Comenius.

Erasmus+ för allmänbildande utbildning ger skolan verkliga metoder att uppnå inlärningsmålen i läroplanen.