Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter ändrade i början av 2017

Utbildningsstyrelsen och CIMO slogs samman i början av år 2017 till ett nytt ämbetsverk, vars namn är Utbildningsstyrelsen. Vi har samma uppdrag som våra föregångare.

På grund av detta ändrade en del av våra kontaktuppgifter den 2.1.2017:
  • numret till telefonväxeln är 0295 331 000
  • e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi
  • postadressen är Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors.

Våra direkta telefonnummer blir oförändrade.

Per e-post: comenius (at) oph.fi

Per telefon: 0295 338652

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Chef för enheten för allmänbildande och vuxenutbildning

  • Nina Rekola, tfn. 0295 338 567

Programområde 1: Mobilitet

  • Sirkka Säikkälä, tfn. 0295 338 583
  • Maive Matikainen, tfn. 0295 338 613

Programområde 2 – Strategiska partnerskapsprojekt

  • Tytti Voutilainen, tfn. 0295 331 778
  • Anna Miettinen, tfn. 0295 338 527
  • Katariina Petäjäniemi, tfn. 0295 338 506

E-postlistan Comenius

På e-postlistan Comenius informeras om sådant som är aktuellt inom programmen Comenius och Nordplus Junior och publiceras annonser om partnersökning från utländska skolor. Via listan kan man också be att få kommentarer av kolleger och diskutera frågor som gäller skolornas internationalisering. Listan administreras av Utbildningsstyrelsen.

Erasmus+ informatörerna vid regionförvaltningsverken (RFV)

De regionala informatörerna förmedlar information och ger råd till ansökare gällande Erasmus+ - ja Nordplus program (Junior, Språk och kultur, Horisontal). Man kan be de regionala informatörerna även till andra passande evenemang.


Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Virve Smarzoch
tel. +358 295 016 205
virve.smarzoch(at)avi.fi


Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Johanna Albert
tel. +358 295 016 889
johanna.albert(at)avi.fi


Regionförvaltningsverket i Lappland

Kari Torikka
tel. +358 295 017 388
kari.torikka(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Marjut Mikkola
tel. +358 295 018 562
marjut.mikkola(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Jyri Ulvinen
tel. +358 295 017 525
jyri.ulvinen(at)avi.fi