Erasmus+ -ansökningsprocessen 2017

Inom programmet Erasmus+ kan enbart organisationer, exempelvis läroinrättningar och föreningar, ansöka stöd. Ett undantag utgörs av ungdomssektorn, där även en grupp av ungdomar kan vara sökande. Enskilda personer kan alltså inte ansöka om bidrag.

Organisationerna som beviljats finansiering utser de personer som åker utomlands. Närmare information om vilka organisationer som kan ansöka finns i programguiden.

Närmare information om ansökan inom de olika funktionerna finns också på webbplatsen cimo.fi på sidan För sökande under de sektorspecifika delarna i presentationen av Erasmus+. Ta vid behov kontakt med kontaktpersonen för Erasmus+ inom din egen sektor

Programguiden

I programguiden (Programme Guide) finns uppgifter om programmet överlag, målgrupper och olika projekttyper.

Inbjudan att lämna förslag

Inbjudan att lämna förslag (Call for Proposals) inom ansökningsomgången 2017 publicerades i 20.10.2016.

Merparten av ansökningarna till Utbildningsstyrelsen UBS

De flesta ansökningar hanteras nationellt, det vill säga att sökande skickar sin ansökan till Erasmus+-programkontoret i det land där projektets koordinator finns. Utbildningsstyrelsen (UBS) är Finlands Erasmus+-kontor. (fram till 31.12.2016 CIMO, från början av 2017 den nya Utbildningsstyrelsen).

Vissa ansökningar (t.ex. idrottsfunktionerna, kunskaps- och kompetensallianserna, kapacitetsförstärkningsprojekten och Jean Monnet-funktionen) hanteras centraliserat i Bryssel. Ansökningarna skickas till Genomförandeorganet förutbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Organisationerna registrerar sig i förväg (PIC)

Projektets koordinator och alla partners skall registera sig i URF-databasen (Unique Registration Framework) via deltagaraportalen (Participant Portal) som uppehålls av Generaldirektoratet för Utbildning och kultur. Enbart de som finns i registret kan skicka in en Erasmus+-ansökan eller vara partner i en ansökan. Om du ska delta i ett projekt, registrera din organisation i URF-systemet och meddela er PIC-kod (Participant Identification Code) till koordinatorn som sammanställer ansökan.

Enbart elektroniska ansökningsblanketter används

Ansökningsblanketten är i pdf-format och man behöver programmet Adobe Reader i version 9.3.3 eller nyare version för att kunna fylla i blanketten.

Man rekommenderar versionen Adobe Reader DC 15.20.

Obs. Blanketten fungerar INTE med den tidigare versionen Adobe Acrobat Reader DC 15.8.

Vi rekommenderar att du innan du fyller i blanketten kontrollerar vilken version av Adobe Acrobat Reader du har och vid behov installerar en tidigare version av Adobe Acrobat Reader.

Obs! Blanketten fungerar inte med programmet Adobe Acrobat PRO, Foxit eller pdf-läsare på Mac (t.ex. Soda, Skim, Preview PDF). Versionen Adobe Acrobat Reader DC 15.8 är inte kompatibel med de elektroniska blanketterna i Erasmus+- programmet.

Avståndsräknare

Ansökningsblankettens bilagor

Ansökningsblankettens bilagor varierar delvis beroende på funktion och sektor. Noggrannare anvisningar hittar man på CIMOs sektorspecifika sidor för Erasmus+ programmet under rubriken anvisningar för ansökare.

Ansökningsblanketter

För att understöda förberedelsearbetet tillhandahåller vi nu tillfälligt ännu låsta versioner av fjolårets blanketter. Ansökningsblanketterna för ansökningsomgången 2017 kommer att publiceras på denna sida i november-december 2016. Det är ytterst viktigt att man endast använder dessa, nya blanketter som har "Call 2017" i övre högra hörnet. Man får alltså inte använda blanketter från 2015/2016 i 2017 års ansökningsomgång, trots att frågorna kan likna varandra till en stor del.

Programområde 1: Mobilitet
(Learning Mobility of Individuals)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
KA101: School education staff mobility (låst pdf) 2.2.2017 UBS
KA102: VET learner and staff mobility (låst pdf) 2.2.2017 UBS
KA103: Higher education student and staff mobility (låst pdf) 2.2.2017 UBS
KA104: Adult education staff mobility (låst pdf) 2.2.2017 UBS

KA105: Youth mobility (Online WEB application form)

2.2.2017
26.4.2017 och
6.10.2017
UBS
KA107: Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (låst pdf) 2.2.2017 UBS
KA108: Accreditation of Higher Education Mobility Consortia (låst pdf) 2.2.2017 UBS
KA109: Accreditation of VET organisations (låst pdf) 17.5.2017 UBS

KA110: Accreditation of youth volunteering organisations (pdf-blankett 2017)

fortlöpande ansökan UBS
KA116: VET learner and staff mobility with VET mobility charter (låst pdf) 2.2.2017 UBS
KA135: Strategic EVS (låst pdf) 26.4.2017 UBS
Large-scale European Voluntary Service events (Ansökningsblankett EACEA:s webbplats) 26.4.2017 EACEA
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (Ansökningsblankett EACEA:s webbplats) 16.2.2017 EACEA

Programområde 2: Samarbetsprojekt
(Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)
Ansökningstiden utgår kl 13:00
finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
KA219: Strategic Partnerships for schools only (låst pdf) 29.3.2017 UBS
KA201: Strategic Partnerships for school education (låst pdf) 29.3.2017 UBS
KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training (låst pdf) 29.3.2017 UBS
KA203: Strategic Partnerships for higher education (låst pdf) 29.3.2017 UBS
KA204: Strategic Partnerships for adult education (låst pdf) 29.3.2017 UBS
KA205: Strategic Partnerships for youth (pdf-blankett 2017, round 3) 2.2.2017
26.4.2017 och
4.10.2017
UBS
Knowledge Alliances (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 28.2.2017 EACEA
Sector Skills Alliances (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 2.5.2017 EACEA
Capacity Building in the field of higher education (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 9.2.2017 EACEA
Capacity Building in the field of youth (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 8.2.2017 EACEA

Programområde 3: Stöd till policyreformer
(Support for Policy Reform)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av

KA347: Structured meetings between young people and decision-makers (online web application form)
(Dialog mellan unga och beslutsfattare inom ungdomssektorn)

2.2.2017
26.4.2017 och
6.10.2017
UBS
KA3 – VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 17.1.2017 EACEA
KA3 – Forward-Looking Cooperation Projects 2017 (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 14.3.2017 EACEA
KA3 – Social inclusion through education, training and youth (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats)
22.5.2017 EACEA

Jean Monnet-funktioner
(Jean Monnet Activities)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
Jean Monnet (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 23.2.2017 EACEA

Idrott
(Sport)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
Collaborative partnerships (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 6.4.2017 EACEA
Small collaborative partnerships (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 6.4.2017 EACEA
Not-for-profit European sport events (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 6.4.2017 EACEA

Om ansökningssystemet inte fungerar – gör så här

Om det inte går att lämna in den elektroniska ansökan inom utsatt tid på grund av tekniskt fel i ansökningssystemet, skicka den sparade ansökningsblanketten som bilaga till ett e-postmeddelande senast 2 timmar efter ansökningstidens slut enligt följande:

  • Allmänbildande utbildning: comenius(at)oph.fi
  • Yrkesutbildning: leonardo(at)oph.fi
  • Högre utbildning: erasmus(at)oph.fi
  • Vuxenutbildning: grundtvig(at)oph.fi
  • Ungdomssektorn: yiahaku(at)oph.fi

Försök inte skicka ansökningsblanketten via det elektroniska ansökningssystemet efter ansökningstidens slut (kl. 13.00 finsk tid). Tiden i tidsstämplen vid ”Submission Summary” i ansökningsblanketten måste vara före ansökningstidens slut, så spara inte ansökningsblanketten efter ansökningstidens slut.

Närmare anvisningar finns på Europakommissionens webbplats (s. 37-40): Technical Guidelines for completing application e-Forms: Call 2016 (pdf)