Erasmus+ -ansökningsprocessen 2018

Inom programmet Erasmus+ kan enbart organisationer, exempelvis läroinrättningar och föreningar, ansöka stöd. Ett undantag utgörs av ungdomssektorn, där även en grupp av ungdomar kan vara sökande. Enskilda personer kan alltså inte ansöka om bidrag.

Organisationerna som beviljats finansiering utser de personer som åker utomlands. Närmare information om vilka organisationer som kan ansöka finns i programguiden.

Närmare information om ansökan inom de olika funktionerna finns också på webbplatsen cimo.fi på sidan För sökande under de sektorspecifika delarna i presentationen av Erasmus+. Ta vid behov kontakt med kontaktpersonen för Erasmus+ inom din egen sektor

Programguiden

I programguiden (Programme Guide) finns uppgifter om programmet överlag, målgrupper och olika projekttyper.

Inbjudan att lämna förslag

Inbjudan att lämna förslag (Call for Proposals) inom ansökningsomgången 2018 publicerades i 25.10.2017.

Merparten av ansökningarna till Utbildningsstyrelsen UBS

De flesta ansökningar hanteras nationellt, det vill säga att sökande skickar sin ansökan till Erasmus+-programkontoret i det land där projektets koordinator finns. Utbildningsstyrelsen (UBS) är Finlands Erasmus+-kontor. (fram till 31.12.2016 CIMO, från början av 2017 den nya Utbildningsstyrelsen).

Vissa ansökningar (t.ex. idrottsfunktionerna, kunskaps- och kompetensallianserna, kapacitetsförstärkningsprojekten och Jean Monnet-funktionen) hanteras centraliserat i Bryssel. Ansökningarna skickas till Genomförandeorganet förutbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Organisationerna registrerar sig i förväg (PIC)

Projektets koordinator och alla partners skall registera sig i URF-databasen (Unique Registration Framework) via deltagaraportalen (Participant Portal) som uppehålls av Generaldirektoratet för Utbildning och kultur. Enbart de som finns i registret kan skicka in en Erasmus+-ansökan eller vara partner i en ansökan. Om du ska delta i ett projekt, registrera din organisation i URF-systemet och meddela er PIC-kod (Participant Identification Code) till koordinatorn som sammanställer ansökan.

Enbart elektroniska ansökningsblanketter används

Ansökningsblanketterna för ansökningsomgången 2018 publiceras i december-januari.

Inom Erasmus+ används 2018 två typer av ansökningsblanketter: pdf-blankett eller webbaserad online-blankett.

Pdf-blankett

För att kunna fylla i pdf-blanketten behövs Adobe Reader i version 9.3.3 eller nyare. Adobe Reader DC 15.20 rekommenderas. Kontrollera vilken version av Adobe Reader du har och vid behov installera en annan version innan du fyller i blanketten.

Obs. Blanketten fungerar inte med Adobe Reader DC 15.8, Adobe Reader DC Version 2015.023.20053, Adobe Reader DC Version 2015.006.3027, eller Adobe Acrobat PRO, eller andra pdf-läsare t.ex. Preview Pdf, Pdf Reader for Mac, PDFSam eller den mobila anordningen.

Anvisningen för pdf-blankett

Webbaserad online-blankett

Online-blanketten kan användas med allmännaste och nyaste webläsare (Internet Explorer 11, Firefox 45.7 ja Chrome 56.0). För att fylla i blanketten krävs ett EU login lösen.

Blanketten sparar automatiskt varannan sekund. Observera att du inte skall ha samma ansökningsblankett öppnad samtidigt i olika mellanblad (tab) eller fönster. I fall samma ansökan är öppen på flera ställen, finns risk att någon information går förlorad.

Anvisningar för online-blanketten

Avståndsräknare

Ansökningsblankettens bilagor

Ansökningsblankettens bilagor varierar delvis beroende på funktion och sektor. Noggrannare anvisningar hittar man på CIMOs sektorspecifika sidor för Erasmus+ programmet under rubriken anvisningar för ansökare.

Ansökningsblanketter

För att understöda förberedelsearbetet tillhandahåller vi nu tillfälligt ännu låsta versioner av fjolårets blanketter. Ansökningsblanketterna för ansökningsomgången 2018 kommer att publiceras på denna sida i november-januari. Det är ytterst viktigt att man endast använder dessa, nya blanketter "Call 2018". Man får alltså inte använda blanketter från 2016/2017 i 2018 års ansökningsomgång, trots att frågorna kan likna varandra till en stor del.

Programområde 1: Mobilitet
(Learning Mobility of Individuals)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
KA101: School education staff mobility (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf) 1.2.2018 UBS
KA102: VET learner and staff mobility (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf) 1.2.2018 UBS
KA103: Higher education student and staff mobility within programme countries (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf) 1.2.2018 UBS
KA104: Adult education staff mobility (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf) 1.2.2018 UBS

KA105: Mobility for young people and youth workers (online web application form 2018)

KA105: Mobility for young people and youth workers (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf)

15.2.2018
26.4.2018 och
4.10.2018
UBS
KA107: Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf) 1.2.2018 UBS
KA108: Accreditation of Higher Education Mobility Consortia (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf) 1.2.2018 UBS

KA109: Accreditation of VET organisations - VET Mobility Charter (online web application form 2018)

KA109: Accreditation of VET organisations - VET Mobility Charter (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf)

17.5.2018 UBS
KA116: VET learner and staff mobility with VET mobility charter (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf) 1.2.2018 UBS
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (Ansökningsblankett EACEA:s webbplats) 15.2.2018 EACEA

Programområde 2: Samarbetsprojekt
(Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)
Ansökningstiden utgår kl 13:00
finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
KA201: Strategic Partnerships for school education (pdf-blankett 2018) 21.3.2018 UBS
KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training (pdf-blankett 2018) 21.3.2018 UBS
KA203: Strategic Partnerships for higher education (pdf-blankett 2018) 21.3.2018 UBS
KA204: Strategic Partnerships for adult education (pdf-blankett 2018) 21.3.2018 UBS

KA205: Strategic Partnerships for youth (online web application form 2018)

KA205: Strategic Partnerships for youth (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf)

15.2.2018
26.4.2018 och
4.10.2018
UBS
KA229: School Exchange Partnerships (online web application form 2018) KA229 ansökningstiden har fölängts till fredagen den 23.3.2018 kl 12.00 CET (kl 13.00 finsk tid). UBS
Knowledge Alliances (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 28.2.2018 EACEA
Sector Skills Alliances (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 28.2.2018 EACEA
Capacity Building in the field of higher education (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 8.2.2018 EACEA
Capacity Building in the field of youth (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 8.3.2018 EACEA

Programområde 3: Stöd till policyreformer
(Support for Policy Reform)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av

KA347: Structured meetings between young people and decision-makers (online web application form 2018)
(Dialog mellan unga och beslutsfattare inom ungdomssektorn)

KA347: Structured meetings between young people and decision-makers (ansökningsblankett 2018 (exempel), låst pdf)

15.2.2018
26.4.2018 och
4.10.2018
UBS
KA3 – Civil Society Cooperation in the Field of Education and Training and Youth 2017 (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 14.12.2017 EACEA
KA3 – Joint Qualifications in Vocational Education and Training 2018 (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 31.1.2018 EACEA
KA3 – Support for policy reform - Initiatives for policy innovation - European policy experimentations (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 10.4.2018 EACEA

Jean Monnet-funktioner
(Jean Monnet Activities)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
Jean Monnet (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 22.2.2018 EACEA

Idrott
(Sport)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
Collaborative partnerships (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 5.4.2018 EACEA
Small collaborative partnerships (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 5.4.2018 EACEA
Not-for-profit European sport events (Ansökningsblankett på EACEA:s webbplats) 5.4.2018 EACEA

Om ansökningssystemet inte fungerar – gör så här

Om det inte går att lämna in den elektroniska ansökan inom utsatt tid på grund av tekniskt fel i ansökningssystemet, skicka den sparade ansökningsblanketten som bilaga till ett e-postmeddelande senast 2 timmar efter ansökningstidens slut enligt följande:

  • Allmänbildande utbildning: comenius(at)oph.fi
  • Yrkesutbildning: leonardo(at)oph.fi
  • Högre utbildning: erasmus(at)oph.fi
  • Vuxenutbildning: grundtvig(at)oph.fi
  • Ungdomssektorn: yiahaku(at)oph.fi

Försök inte skicka ansökningsblanketten via det elektroniska ansökningssystemet efter ansökningstidens slut (kl. 13.00 finsk tid). Tiden i tidsstämplen vid ”Submission Summary” i ansökningsblanketten måste vara före ansökningstidens slut, så spara inte ansökningsblanketten efter ansökningstidens slut.