Erasmus+ -ansökningsprocessen 2019

Inom programmet Erasmus+ kan enbart organisationer, exempelvis läroinrättningar och föreningar, ansöka stöd. Ett undantag utgörs av ungdomssektorn, där även en grupp av ungdomar kan vara sökande. Enskilda personer kan alltså inte ansöka om bidrag.

Organisationerna som beviljats finansiering utser de personer som åker utomlands. Närmare information om vilka organisationer som kan ansöka finns i programguiden.

Närmare information om ansökan inom de olika funktionerna finns också på webbplatsen cimo.fi på sidan För sökande under de sektorspecifika delarna i presentationen av Erasmus+. Ta vid behov kontakt med kontaktpersonen för Erasmus+ inom din egen sektor

Programguiden

I programguiden (Programme Guide) finns uppgifter om programmet överlag, målgrupper och olika projekttyper.

Inbjudan att lämna förslag

Inbjudan att lämna förslag (Call for Proposals) inom ansökningsomgången 2019 publicerades i 24.10.2018.

Merparten av ansökningarna till Utbildningsstyrelsen UBS

De flesta ansökningar hanteras nationellt, det vill säga att sökande skickar sin ansökan till Erasmus+-programkontoret i det land där projektets koordinator finns. Utbildningsstyrelsen (UBS) är Finlands Erasmus+-kontor.

Vissa ansökningar (t.ex. idrottsfunktionerna, kunskaps- och kompetensallianserna, kapacitetsförstärkningsprojekten och Jean Monnet-funktionen) hanteras centraliserat i Bryssel. Ansökningarna skickas till Genomförandeorganet förutbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Organisationerna registrerar sig i förväg (PIC)

Projektets koordinator och alla partners skall registera sig i URF-databasen (Unique Registration Framework) via deltagaraportalen (Participant Portal) som uppehålls av Generaldirektoratet för Utbildning och kultur. Enbart de som finns i registret kan skicka in en Erasmus+-ansökan eller vara partner i en ansökan. Om du ska delta i ett projekt, registrera din organisation i URF-systemet och meddela er PIC-kod (Participant Identification Code) till koordinatorn som sammanställer ansökan.

Enbart elektroniska ansökningsblanketter används

Ansökningsblanketterna för ansökningsomgången 2019 publiceras i november-december 2018.

Inom Erasmus+ används webbaserad online-blankett.

Webbaserad online-blankett

Online-blanketten kan användas med allmännaste och nyaste webläsare (Internet Explorer 11, Firefox 45.7 ja Chrome 56.0).

För att fylla i blanketten krävs ett EU login lösen.

Anvisningar för online-blanketten

Blanketten sparar automatiskt varannan sekund. Observera att du inte skall ha samma ansökningsblankett öppnad samtidigt i olika mellanblad (tab) eller fönster. I fall samma ansökan är öppen på flera ställen, finns risk att någon information går förlorad.

Avståndsräknare

Ansökningsblankettens bilagor

Ansökningsblankettens bilagor varierar delvis beroende på funktion och sektor. Noggrannare anvisningar hittar man på CIMOs sektorspecifika sidor för Erasmus+ programmet under rubriken anvisningar för ansökare.

Ansökningsblanketter

För att understöda förberedelsearbetet tillhandahåller vi nu tillfälligt ännu låsta versioner av fjolårets blanketter. Ansökningsblanketterna för ansökningsomgången 2019 kommer att publiceras på denna sida i november-december. Det är ytterst viktigt att man endast använder dessa, nya blanketter "Call 2019". Man får alltså inte använda blanketter från 2016/2017 i 2018 års ansökningsomgång, trots att frågorna kan likna varandra till en stor del.

Programområde 1: Mobilitet
(Learning Mobility of Individuals)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av

KA101: School education staff mobility

5.2.2019 UBS

KA102: VET learner and staff mobility

5.2.2019 UBS

KA103: Higher education student and staff mobility within programme countries

5.2.2019 UBS

KA104: Adult education staff mobility

5.2.2019 UBS

KA105: Mobility for young people and youth workers

5.2.2019
30.4.2019 och
1.10.2019
UBS

KA107: Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

5.2.2019 UBS

KA108: Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

5.2.2019 UBS

KA109: Accreditation of VET organisations - VET Mobility Charter

på våren 2019 UBS

KA110 Accreditation of Youth Volunteering Organisations

fortlöpande ansökan USB

KA116: VET learner and staff mobility with VET mobility charter

5.2.2019 UBS
Erasmus Mundus Joint Master Degrees 14.2.2019 EACEA

Erasmus Mundus Joint Master Degrees - Joint call EU-Japan

1.4.2019 EACEA

Programområde 2: Samarbetsprojekt
(Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)
Ansökningstiden utgår kl 13:00
finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
KA201: Strategic Partnerships for school education 21.3.2019 UBS

KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training

21.3.2019 UBS
KA203: Strategic Partnerships for higher education 21.3.2019 UBS

KA204: Strategic Partnerships for adult education

21.3.2019 UBS

KA205: Strategic Partnerships for youth

5.2.2019
30.4.2019 och
1.10.2019
UBS
KA229: School Exchange Partnerships 21.3.2019 UBS

Knowledge Alliances

28.2.2019 EACEA

Sector Skills Alliances

28.2.2019 EACEA

European Universities

28.2.2019 EACEA

Capacity Building in the field of higher education

7.2.2019 EACEA

Capacity Building in the field of youth

24.1.2019 EACEA

Programområde 3: Stöd till policyreformer
(Support for Policy Reform)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av

KA347: Youth Dialogue projects (Projekt inom ramen för ungdomsdialogen)

5.2.2019
30.4.2019 och
1.10.2019
UBS

KA3: Support for policy reforms: Civil Society Cooperation Youth

6.12.2018 EACEA

KA3: Support for policy reforms: Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers

31.1.2019 EACEA

KA3: Support for policy reforms: Social Inclusion and Common Values: The Contribution in the Field of Education and Training

26.2.2019 EACEA

Jean Monnet-funktioner
(Jean Monnet Activities)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av

Jean Monnet

22.2.2019 EACEA

Idrott
(Sport)
Ansökningstiden utgår kl 13:00 finsk tid
(12:00 CET)
Ansökningarna hanteras av
Collaborative partnerships 4.4.2019 EACEA

Small collaborative partnerships

4.4.2019 EACEA
Not-for-profit European sport events 4.4.2019 EACEA

Specific privacy statement - Projects submitted under ERASMUS+ - data stored and processed in eForms (på kommissionens webbplats)