Erasmus+_jumppamummot_480x262

Bild:Suomen Kuvapalvelu

Erasmus+ för motions- och idrottsområdet

Motion och idrott kan ge stor glädje i vardagen: känsla av samhörighet, glädje över att lyckas, olika tillväxthistorier. Känslan av välbehag som man upplever när man har gett sitt allt för laget eller lärt sig att göra något på ett nytt sätt är helt enastående.

Erasmus+ (2014–2020) är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott, vars idrottsaktiviteter sporrar idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete – så att vi alla kan få ta del av den glädje som sport och motion ger, oavsett våra utgångspunkter.

Projektet stöder projekt som främjar utvecklande av volontärarbete, vardagsmotion, delaktighet och utbyte av goda erfarenheter och metoder bland organisationer med verksamhet på gräsrotsnivå. Projekten tar också upp idrottslivets negativa fenomen, som uppgjorda matcher, doping, våld och diskriminering.

Internationella partnerskapsprojekt och europeiska icke-vinstdrivande idrottsevenemang sammanför människor kring gemensamma intressen. Därtill främjar de nätverkssamarbete samt utveckling av god praxis och delning av dem i en internationell lärandemiljö.

I och med deltagande i programmet Erasmus+ kan organisationer på gräsrotsnivå få bättre färdigheter i internationell verksamhet. Samarbete gör det också möjligt att se sin egen verksamhet i ett nytt ljus och utveckla den.