Ideella europeiska idrottsevenemang

Europeiska icke-vinstdrivande idrottsevenemang

Offentliga organisationer och andra icke-kommersiella aktörer kan ansöka bidrag ur programmet Erasmus+ för att arrangera idrottsevenemang på europeisk nivå. Därtill stöds nationella evenemang som samtidigt arrangeras i flera europeiska länder.

Evenemangen som beviljas bidrag får inte sträva efter ekonomisk vinst. De kan inte heller vara idrottstävlingar eller proffsidrottstävlingar som arrangeras regelbundet.

Bidrag beviljas årligen till 1–3 evenemang.

Evenemangen bör också enligt EU:s riktlinjer stödja social inkludering och jämlika möjligheter att delta. De ska därtill sporra människor att sporta och röra på sig samt sprida information om hur motion påverkar hälsan.

Utöver själva evenemanget kan man få bidrag för utbildning av idrottare, tränare och arrangörer samt volontärer som arbetar på evenemanget eller för att arrangera sidoaktiviteter som konferenser och seminarier. Det går dessutom att ansöka om stöd för genomgång av evenemanget, det vill säga exempelvis utvärdering och fortsatt planering.

Deltagare

Längd

Max. bidrag

Sista ansökningsdag

minst 10 deltagarländer 23.-30.9.2019 medan den Europeiska idrottveckan 300 00 euro 4.4.2019

minst 10 deltagarländer

hela längden högst 1 år från förberedelser till efterarbete

500 000 euro

4.4.2019