#BeActive – Europeiska idrottsveckan

Europeiska idrottsveckan (European Week of Sport EWoS) arrangeras den 23–30 september 2018. Temaveckan är Europakommissionens initiativ för att främja motion och idrott i hela Europa. Syftet är att sporra medborgare till att aktivt röra på sig och att öka medvetenheten om de många positiva effekterna som motion har.

Bakgrund

Motion och idrott förbättrar avsevärt välmåendet bland medborgarna i Europa. Mängden motion har dock stannat på sin nuvarande nivå och i vissa länder har den till och med minskat. Europeiska idrottsveckan är ett svar på denna utmaning. Idrott är också ett sätt att framhålla tolerans, förstärka medborgarandan i hela Europa och främja social delaktighet. Genom att betona idrotten kan man bidar till att lösa dagens utmaningar i det europeiska samhället. Europeiska idrottsveckan har som mål att utveckla ny verksamhet och utnyttja tidigare lyckade initiativ på allt från lokal till europeisk nivå.

Innehåll

Europeiska idrottsveckan lyfter fram fyra teman: utbildning (education), arbetsplatsen (workplace), utomhusmotion (outdoors) samt idrottsföreningar & motionscenter (sport clubs & fitness centres).

På temadagarna arrangeras många evenemang och jippon på olika håll i Europa. I Bryssel anordnas det olika evenemang och en större flaggskeppshappening under veckan. De nationella evenemangen i Finland fokuserar på skolelever. Evenemangen arrangeras i samarbete med Skolan i rörelse. Huvudevenemanget Let's #BeActive School Action Day arrangeras 25.9.2018 i Helsingfors. Utöver huvudevenemanget anordnas det 20 regionala evenemang.

Veckan riktar sig till alla – oavsett ålder, bakgrund eller kondition. Målet är att sammanföra medborgare, idrottsrörelsen, myndigheter, ideella organisationer och aktörer från den privata sektorn.

Närmare information om Skolan i rörelse-evenemangen

Hur deltar man?

Veckans tag är #BeActive. Europeiska idrottsveckan marknadsförs med olika sidoevenemang, bl.a. en fototävling, utmaningar, en blogg, tweetar och så vidare, som man hoppas ska locka många deltagare. Under veckan kan man även arrangera egna lokala evenemang.

Missa inte chansen att delta i Europeiska idrottsveckan! På hemsidan för EU:s idrottsvecka får du närmare information och också en evenemangskarta och mycket andra intressanta uppgifter och material.

Webbplatsen för EU:s idrottsvecka

#BeActive