Partnerskap för samarbete inom idrott

Programmet Erasmus+ beviljar stöd till organisationer på motions- och idrottssektorn för partnerskapsprojekt och initiativ där man samarbetar kring ett tema som intresserar alla parter. Deltagarna utbyter goda erfarenheter, utvecklar nya metoder och skapar nätverk.

Bidrag beviljas för projekt som exempelvis

  • kämpar mot doping på gräsrotsnivå, speciellt inom amatörsport och motionsidrott

  • motarbetar manipulerade resultat och uppgjorda matcher

  • söker nya synvinklar på att motverka våld, rasism, diskriminering och intolerans

  • stöder genomförande av god administration inom europeisk idrott

  • stöder idrottares dubbla karriärer enligt EU:s riktlinjer, det vill säga exempelvis att kombinera studier och en idrottskarriär

  • inför principerna för social delaktighet och jämlika möjligheter på idrottssektorn enligt EU:s riktlinjer

  • arbetar för hälsofrämjande fysisk aktivitet enligt EU:s riktlinjer.

Deltagare

Längd

Max. bidrag

Sista ansökningsdag

Minst 3 organisationer från minst 3 deltagarländer

1-2 år

Max. 60 000 € 4.4.2019 (CET 12.00)

Minst 5 organisationer från minst 5 deltagarländer

1–3 år

max. 400 000 €

4.4.2019 (CET 12.00)

Andra webbplatser

EU:s strategier:

EU Disability Strategy

EU Gender Equality Strategy

EU Physical Activity Guidelines