Se också

Erasmus+ 30 år (Europeiska komissionens webbtjänst)

Studier och utredningar

Erasmus+_korkeakoulutukselle.jpg

Bild: Satu Haavisto

Erasmus+ högre utbildning

Programmet Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna för åren 2014–2020. Det främjar internationalisering och kvalitet inom högre utbildning. Via programmet kan deltagarna studera eller undervisa sitt eget ämne utomlands, utveckla sina språkkunskaper, utöka övriga internationella färdigheter bl.a. genom att bekanta sig med ett annat lands kultur och skapa nätverk. Detta har man nytta av såväl i arbetslivet som i vårt allt mer internationella samhälle.

Erasmus+ högre utbildning är en fortsättning på de centrala funktionerna i programmet Erasmus. Erasmus har spelat en viktig roll för internationaliseringen av den finländska högskoleutbildningen: via programmet har över 60 000 studerande åkt från Finland på studentutbyte till andra europeiska länder och fler än 6 000 har åkt på praktikantutbyte. Till Finland har det kommit 83 000 högskolestuderande på utbyte.

Internationellt högskolesamarbete genomförs även inom programmets lärar- och personalutbyte och olika projekt. Några tusen lärare och övriga personalmedlemmar från högskolor i Finland åker årligen utomlands via programmet. Projekten har som syfte att bland annat främja högskoleutbildningens arbetslivsrelevans och innovationer.

Internationalisering för alla

Bidraget för mobilitet utan hinder är avsett att möjliggöra deltagande i programmet Erasmus+ om till exempel handikapp, sjukdom, lärandesvårighet eller annat specialbehov orsakar extra utgifter för utbytesperioden, som det inte går att få annat stöd för. Såväl studerande som personal vid högskolan kan beviljas detta bidrag.

Även studerande med familj kan på vissa villkor få ett större stipendium för att delta i studentutbyte.