Till sökande

Högskolorna kan ansöka om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) en gång i året. Beviljade charters gäller under hela programperioden för Erasmus+ 2014–2020 (inkl. läsåret 2020–2021).

Ansökningstiden för Erasmus Charter för 2017 går ut den 31 mars 2017. Ansökningsanvisningar samt ansökningsblanketter finns på kommissionens webbtjänst:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en