Foto: norden.org

Stöd för mobilitet utan hinder inom högskolornas internationella utbytesprogram

Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering.

Det går att utöver stipendium eller annat ekonomiskt stöd få specialbidrag för mobilitet utan hinder inom de flesta program som Utbildningsstyrelsen administrerar. Studerande och högskolans personal kan utöver utbytesstipendiet få speciellt ekonomiskt bidrag för att kunna delta utan hinder i internationellt utbyte.

Bidraget är avsett att möjliggöra högskolestudier utomlands om något specialbehov orsakar extra utgifter för tiden utomlands som det inte går att få annat stöd för.

Bidrag kan beviljas för specialarrangemang exempelvis för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder.

För vem?

Specialbidrag kan ansökas för

  • student- och praktikantutbyte
  • lärar- och personalutbyte
  • intensivkurser
  • nätverksträffar.

Det går att ansöka bidrag inom programmen Erasmus+, FIRST+, HEI ICI, Nordplus och north2north. Kriteriet är att sökande deltar i något av dessa program.

Bidragsansökan

Ansökningstiden är fortlöpande. Ansökan görs på blanketter här intill. Studerande eller anställda fyller i sin egen del av blanketten och högskolan sin del. Högskolan skickar ansökan till Utbildningsstyrelsen. Bidrag ansöks från Utbildningsstyrelsen för såväl utresande som inkommande deltagare i programmen FIRST+, HEI ICI, Nordplus Högre Utbildning och north2north.

Inom Erasmus+ ansöks bidrag för utresande och i global mobilitet också för inkommande från Utbildningsstyrelsen; andra inkommande ansöker specialbidrag från det nationella Erasmus+ -kontoret i sitt eget land.

Eftersom behovet och typen av stöd varierar individuellt, beslutar Utbildningsstyrelsen alltid bidragsbeloppet separat fall för fall.

Utbildningsstyrelsen beviljar bidraget till högskolan, som utbetalar det till den som deltar i utbytet.

Förberedelser inför utbytet

Den som deltar i utbytet och högskolan ska börja förberedelserna i god tid, senast 6 månader före avresan. Förutom bidragsansökan, kan det ta tid exempelvis att söka information och säkerställa specialarrangemang vid den mottagande högskolan.

Checklista hjälper

Utbildningsstyrelsen har för högskolornas bruk tillsammans med nätverket ESOK för tillgängliga högskolestudier gjort upp checklistan Internationellt studentutbyte utan hinder för utresande studerande och sändande och mottagande högskolor. Det finns en länk till checklistan här intill och den kan användas som modell för högskolans egna anvisningar.

Närmare information ger också de programansvariga vid Utbildningsstyrelsen.

Checklistan ’Internationellt studentutbyte utan hinder’ för utresande studerande och högskolor (doc)

Rekommendationer till högskolor

I Erasmus+ programmet har man samlat ihop rekommendationer och anvisningar som hjälper högskolorna att främja mobilitet bland studenter och personal med ett handikapp, en sjukdom eller ett annat specialbehov.

Komissionens rekommendationer för främjandet av internationell mobilitet bland studenter och personal med specialbehov.

Ansökningsblanketter för stöd för mobilitet utan hinder för olika program

Erasmus+ högre utbildning - mobilitet

filformat
Följebrev till ansökningsblanketten för Erasmus+ mobilitet utan hinder - Special bidrag för mobilitet period .doc
Ansökningsblankett för Erasmus+ mobilitet utan hinder - Special bidrag för mobilitet period .doc
Följebrev till ansökningsblanketten för Erasmus+ mobilitet utan hinder på engelska - Special bidrag för mobilitet period .doc
Ansökningsblankett för Erasmus+ mobilitet utan hinder på engelska - Special bidrag för mobilitet period .doc

Nordplus Högre utbildning -mobilitet

tiedosto
Högskolans följebrev till ansökningsblanketten för Nordplus mobilitet utan hinder .doc
Ansökningsblankett för Nordplus mobilitet utan hinder - till deltagaren .doc
Högskolans följebrev till ansökningsblanketten för Nordplus mobilitet utan hinder (på engelska) .doc
Ansökningsblankett för Nordplus mobilitet utan hinder - till deltagaren (på engelska) .doc

FIRST-, north2north- och North-South-South -program

filformat
Ansökningsblankett för specialbidrag: First-, north2north, North-South-South -program .doc
Ansökningsblankett för specialbidrag på engelska: First-, north2north, North-South-South -program .doc