Erasmus_korkeakoulutukselle_yhteiset-maisterit.jpg

Foto: Satu Haavisto

Erasmus Mundus gemensamma magisterprogram

De Erasmus Mundus gemensamma magisterprogrammen (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, EMJMD) inom Erasmus+ arrangeras av konsortier bestående av högskolor i olika länder. Magisterprogrammet är 1–2 år och det omfattar studier i minst två länder. Studenterna avlägger en dubbel eller gemensam examen (double, multiple eller joint degree), det vill säga får examen från minst två europeiska högskolor.

Omfattningen på examina är 60, 90 eller 120 studiepoäng (ECTS). Studierna som avläggs i respektive land måste uppgå till minst 30 ECTS-poäng; i magisterprogram på 60 ECTS minst 20 poäng.

De gemensamma magisterprogrammen har som mål att

  • främja kvalitet, innovation och internationalisering i högre utbildning
  • göra det europeiska området för högre utbildning (European Higher Education Area, EHEA) mer lockande och förbättra dess kvalitet, och erbjuda heltäckande stipendier åt de bästa examensstudenterna från olika håll i världen
  • förbättra kunskapsnivån hos de utexaminerade och i synnerhet sysselsättningsgraden genom att öka arbetsgivarnas deltagande.

Obs. år 2019 kan man även ansöka om Erasmus Mundus gemensamma magisterprogram med Japan. Ett sådant konsortium måste inbegripa högskolor från minst tre programländer och minst en högskola från Japan. Dessa magisterprogram omfattar studier både i Europa och i Japan. Under ansökningsomgången finansieras 3-4 projekt, som beviljas högst 64 studentstipendier åt studerande från olika håll i världen. Bidraget för hela projektperioden är totalt högst 3,4 miljoner euro. I övrigt följer dessa projekt huvudsakligen samma villkor som gäller för vanliga Erasmus Mundus magisterprogram. Ansökningstiden utgår den 1 april 2019.

Vem kan delta?

I de Erasmus Mundus gemensamma magisterprogrammen kan högskolor från programländerna delta; dessa inkluderar EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet och Makedonien. Högskolor i dessa länder kan också vara koordinator för gemensamma magisterprogram och ansöka finansiering.

Högskolor i partnerländer utanför Europa kan delta i gemensamma magisterprogram som fullvärdiga partners, men kan inte agera som koordinator.

Den koordinerande högskolan ingår ett avtal med den Europeiska komissionen och koordinerar det gemensamma magisterprogrammet i samarbete med sina partner.

Ett konsortium måste inbegripa högskolor från minst tre programländer. Programländernas högskolor måste utfärda examen.

Offentliga eller privata organisationer som aktivt deltar i programmets genomförande kan dessutom delta i ett konsortium.

Dessutom kan associerade partner (associated partners) tillhöra konsortiet med ett mer begränsat deltagande.

De gemensamma Erasmus+ -magisterprogrammen är avsedda för studerande från hela världen. Studenterna får ett stipendium, men den sökandes ursprungsland påverkar stipendiets storlek.