Annanstans på nätet

Memorandum om internationella gemensamma examina, december 2015
Utbildningsstyrelsen

Informationskällor och ehrfarenheter

På denna webbsida finns informationskällor gällande gemensamma och dubbla examina. Via länken nedan kan man bekanta sig med ämnet från studentens synvinkel.

Informationskällor gällande gemensamma och dubbla examina

JDAZ -guide: Joint programmes from A to Z A reference guide for practitioners (pdf)

The European Consortium for Accreditation in higher education ECA:

Joint Programmes Portal

EACEAs Quality Assurance in Erasmus Mundus sidor samlar ihop informationskällor, guider och projekt gällande kvalitetsförsäkring av gemensamma studieprogram.

EACEAs Erasmus Mundus - best practices sidor samlar ihop bästa praxis inom Erasmus Mundus.

Studenternas erfarenheter

EMA (Erasmus Mundus Students and Alumni Association) – En förening för studenter och alumner som organiserar evenemang, promoverar programmet i världen och publicerar egna undersökningar.