Vad täcker finansieringen?

Finansieringen av den 4- eller 5-åriga projektperioden för ett gemensamt magisterprogram omfattar

  • stöd för ett förberedande år för att marknadsföra programmet och välja studerande.
  • ansenliga stipendier för särskilt begåvade studerande som rekryteras världen över till tre studentantagningar i följd.
  • bidrag åt gästande lärare.

Programmets finansiering består av

  • bidrag för administration av det gemensamma magisterprogrammet och för finansieringen av gästlärare, uppgående till 20 000 euro för det förberedande året och 50 000 euro/studentantagning.
  • studentstipendier som beviljas åt 13–20 studerande/antagning så att det sammanlagda årliga stipendiebeloppet är högst 25 000 euro.
  • utöver detta är det möjligt att få bidrag för studeranden från särskilda geografiska områden, högst för fyra studerande/antagning.

Bidraget för det gemensamma magisterprogrammets hela projektperiod är totalt 2–3 miljoner euro.

Villkor för finansieringen och studenturvalet

Studentstipendierna inom de gemensamma programmen är avsedda för heltidsstudier och de täcker hela studietiden för magisterexamen. De ansenliga stipendierna är avsedda för att rekrytera de mest begåvade studerandena, forskarna och lärarna på olika håll i världen. De gemensamma programmen ska därför marknadsföras på global skala.

För att säkerställa en stor geografisk spridning finns landskvoter för studenterna: i samma studenturval kan man anta högst två studerande från samma hemland (samma nationalitet).