globaali_liikk_SH547x262px.jpg

Foto: Satu Haavisto

Programområde 1: Global mobilitet

Högskolornas Erasmus+ mobilitet expanderade under ansökningsomgången 2015 också till partnerländer utanför Europa. Denna globala mobilitet omfattar läsåret 2015-2016 student-, lärar- och personalmobilitet mellan högskolor. I ett senare skede kommer också praktikantutbyte mellan högskolor med i denna typ av mobilitet. Fokus inom samarbetet ligger på inkommande mobilitet till Finland, men det finns också finansiering för utbyten från Finland till partnerländer.

  • Längden för studentutbyte är 3 – 12 månader, läs mera om Erasmus+ -studentutbytets principer här.
  • Längden för lärar- och personalutbyte är fem dagar till två månader, för lärarutbyte minst åtta timmar undervisning per vecka.

En europeisk högskola eller ett mobilitetskonsortium ansöker stipendier för såväl inkommande som utresande deltagare från sitt lands nationella Erasmus+-programkontor. I Finland är nationella programkontoret för Erasmus+ i Utbildningsstyrelsen. Utbytena sker inom ramen för avtal mellan högskolorna och avtalen måste vara undertecknade innan utbytet startar, dock inte ännu när man lämnar in ansökan till det nationella kontoret.

Den globala mobiliteten bekostas från EU:s finansiering av yttre förbindelser. Medlen är bundna till de olika finansieringsinstrumentens geografiska områden och därmed varierar reglerna för mobilitetssamarbetet med olika områden delvis. De individuella stipendierna inom global mobilitet är högre än inom den europeiska mobiliteten, men i övrigt följer utbytesarrangemangen huvudsakligen samma principer som utbytena inom Europa.

Ansökningsanvisningar för högskolornas globala mobilitet finns på sidan, Till sökande.

Mer information om global mobilitet