Till sökande

Högskolor och mobilitetskonsortier ansöker årligen mobilitetsbidrag av det nationella kontoret som administrerar programmet Erasmus+. I Finland är nationella programkontoret för Erasmus+ i Utbildningsstyrelsen. Högskolornas studerande, lärare och övriga personal som deltar i mobiliteten ansöker stipendier av sin egen högskola.

Mobilitetsbidraget omfattar stipendier för studier, praktik, undervisning och fortbildning i ett annat programland samt bidrag till högskolan för att organisera och stödja mobiliteten (organisational support). Bidraget beviljas både till utgående mobilitet från Finland samt till inkommande mobilitet till Finland.

Vardera högskola kan enbart skicka in en ansökan per ansökningsomgång. Utöver den egna ansökan kan dock högskolan delta i ett mobilitetskonsortium som består av flera högskolor. Nya mobilitetskonsortier måste ansöka om Mobility Consortium Certificate (konsortieintyg) via en separat ansökningsblankett.

Ansökningstid för global mobilitet går ut den 5 februari 2019.

Ny för ansökningsomgången 2019

Ansökningsomgången 2018 - Global mobilitet

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna och anvisningar för att fylla i pdf-blanketterna finns på sidan för Erasmus+ -ansökningsprocessen:

Erasmus+ -ansökningsprocessen

  • KA107 - Högskolornas globala mobilitet

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in ansökan inom ansökningstiden. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut går vidare till utvärdering. Ansökningarna ska inte skickas in per post.

Dokument för ansökningsomgången 2018 - Gemensamma:filformat
Erasmus+ Programme Guide
webbplats
Avståndskalkylator (Distance calculator) webbplats
Technical guidelines for completing application e-Forms

pdf

Dokument för ansökningsomgången 2018 (ansökningsomgången slutar den 1 februari 2018)

filformat
KA107 Utlysning för högskolor - global mobilitet pdf

Attachment to KA107 Application Outgoing BA and MA students to countries included in DCI or EDF envelopes

doc
Do's and Don'ts for Applicants pdf
Guidelines for Experts on Quality Assessment KA107 Applications pdf

Materialet från webinaret den 20.12.2017 (på finska)

Materialet från webinar

pdf

Materialet video 18.1.2018 KA107 global mobilitet tekniska anvisningar för ansökningsblanketten (på finska)

Materialet från wrbinar 18.1.2018 (pdf)