Till sökande

Högskolor och mobilitetskonsortier ansöker årligen mobilitetsbidrag av det nationella kontoret som administrerar programmet Erasmus+. I Finland är nationella programkontoret för Erasmus+ i Utbildningsstyrelsen. Högskolornas studerande, lärare och övriga personal som deltar i mobiliteten ansöker stipendier av sin egen högskola.

Mobilitetsbidraget omfattar stipendier för studier, praktik, undervisning och fortbildning i ett annat programland samt bidrag till högskolan för att organisera och stödja mobiliteten (organisational support). Bidraget beviljas både till utgående mobilitet från Finland samt till inkommande mobilitet till Finland.

Vardera högskola kan enbart skicka in en ansökan per ansökningsomgång. Utöver den egna ansökan kan dock högskolan delta i ett mobilitetskonsortium som består av flera högskolor. Nya mobilitetskonsortier måste ansöka om Mobility Consortium Certificate (konsortieintyg) via en separat ansökningsblankett.

Ansökningstiden 2018 för global mobilitet går ut den 1 februari 2018 kl. 13 (kl 12.00 CET).

Material från webinar, 2.11.2017:

Videoupptagning från webinar; Erasmus+ Call 2018, nytt i europeisk och global mobilitet

Video: ca. 30 min.

Erasmus+ Call 2018: Nytt i europeisk och global mobilitet (på finska/pdf)

Ansökningsomgången 2017 - Global mobilitet

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna och anvisningar för att fylla i pdf-blanketterna finns på sidan för Erasmus+ -ansökningsprocessen:

Erasmus+ -ansökningsprocessen

  • KA107 - Högskolornas globala mobilitet
  • KA108 - Högskolornas mobilitetskonsortier

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in ansökan inom ansökningstiden. Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut går vidare till utvärdering. Ansökningarna ska inte skickas in per post.

Dokument för ansökningsomgången 2017 - Gemensamma:filformat
Erasmus+ Programme Guide webbplats
Avståndskalkylator (Distance calculator) webbplats
Technical guidelines for completing application e-Forms .pdf
Tillsättning>Technical guidelines; KA107 global mobilitet- uppdaterad 23.2.2015
.pdf

Dokument för ansökningsomgången 2017 (ansökningsomgången slutar den 2 februari 2017)

filformat
KA107 Higher Education - Missing Country Problem
KA107 Utlysning för högskolor - global mobilitet .pdf
Attachment to KA107 Application Outgoing BA and MA students to countries included in DCI or EDF envelopes .doc
Do's and Dont's for Applicants .pdf
Guidelines for Experts on Quality Assessment KA107 Applications .pdf
Materialet från webinaret den 8.12.2016 .pdf