Bidrag för organisation av utbytet

Högskolor och mobilitetskonsortier kan beviljas separat bidrag (Organisational support) för att organisera utbyten och för olika stödfunktioner. Högskolan kan använda finansieringen till åtgärder för att säkerställa att mobiliteten som finansieras av Erasmus+ håller en hög kvalitet och att skyldigheterna i Erasmus Charter följs.

Exempel på stödfunktioner för utbytets

  • Uppdatering och översättning av kurskataloger för inkommande studerande
  • Produktion och administration av webbsidor och annat informationsmaterial
  • Främja utbyte utan hinder
  • Urval av, handledning och tutorverksamhet för deltagare i utbytet
  • Språk- och kulturundervisning för inkommande eller utresande studerande och lärare
  • Orientering för utresande och inkommande och för dem som återvänt från en utbytesperiod
  • Åtgärder för att garantera kvaliteten i praktikantutbytet
  • Uppföljnings- och evalueringsbesök till samarbetshögskolor eller förberedande besök med syfte att starta nytt samarbete mellan högskolor

Bidraget kan även användas till lönekostnader för personal som administrerar Erasmus+ -mobiliteten.