Språkkurser och språktest

Europeiska kommissionen ger högskolestuderande som deltar i en utbytes- eller praktikperiod inom Erasmus+ möjlighet att på nätet studera engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, portugisiska, polska, grekiska, svenska, danska och tjeckiska och att testa hur språkkunskaperna utvecklats före och efter utlandsperioden.

De webbaserade språkkurserna är en frivillig möjlighet för studerande att förbättra sina språkkunskaper, medan språktesten däremot är obligatoriska för alla studerande som deltar i Erasmus+.

Språkkurserna och språktesten görs via OLS-webbtjänsten (Online Linguistic Support Tool) som kommissionen har skapat för detta ändamål.

Licenser

Studerande behöver en licens för att kunna delta i språkkurserna och spårktesten.

Kommissionen allokerar licenser för språkkurserna och språktesten till varje land och Utbildningsstyrelsen som Erasmus+-programmets nationella kontor fördelar licenserna till högskolorna i Finland. Högskolorna för sin del delar ut licenserna till sina studerande.

Högskolorna administrerar licenserna på OLS-webbtjänsten där de också kan följa upp det aktuella läget för tester och avlagda kurser.

Informationsmaterial

I sin information om språkkurserna och språktesten till studenterna kan högskolorna använda videor som kommissionen producerat.

Video om språktestet och språkkurserna (EN)
Youtube.com

Video om språkkurserna (EN)

Youtube.com

Infovideo från OLS systemleverantör (EN / mp4 video)

Infovideo om innehållet i OLS språkkurserna (EN / mp4 video)

Mer information om OLS-systemet, bl.a.färdiga OLS powerpoint-presentationer, höskolornas och studerandenas OLS-guider och de senasta webinarieinspelningarna finns på OLS-portalens startsida. Portalens användarnamn och lösenord har delats ut till högskolornas Erasmus-koordinatorer som kan skapa flera användarnamn till sin högskola vid behov.